Lukijalta
Mielipide

Lukijalta: Kaivos olisi Kolarille lottopotti

Kirjoittaja muistuttaa, että Kolarin Hannukaisen kaivoksella on pitkä historia.
Kirjoittaja muistuttaa, että Kolarin Hannukaisen kaivoksella on pitkä historia.
Kuva: Jouni Porsanger

Suurin osa Kolarin Hannukaisen kaivoshankkeen vastustajista ei tiedä kaivoksen historiaa. Rautaruukki Oy alkoi louhia Hannukaisen avolouhoksesta rautamalmia, joka rikastettiin Rautaruukin Rautuvaaran kaivoksen rikastamossa. Menetelmänä oli pelkkä magneettinen rikastus. Malmista erotettiin magneettisella erottimella vain rautarikaste. Malmissa oleva kupari ja kulta menivät jätealtaaseen.

Nykytekniikalla kannattaisi jätealtaan rikastehiekka ajaa uudelleen läpi vaahdotusmenetelmää käyttäen. Nykyisillä kuparin ja kullan hinnoilla operaatio olisi kannattavaa. Rautaruukin lopetettua Hannukaisen ja Rautuvaaran louhinnan kannattamattomana tuli Outokumpu Oy malmia louhimaan. Se louhi myös Kittilän Saattoporan kultamalmia, joka ajettiin rikastettavaksi Rautuvaaran vanhalle rikastamolle. Outokumpua kiinnosti Hannukaisen avolouhoksen rautamalmin kupari ja kultapitoiset osat, jotka Rautaruukki jätti hyödyntämättä.