Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Hii­li­neut­raa­li Suomi 2035 vai 2050?

Rinteen hallituksen hallitusohjelman tavoitteena on hiilineutraali Suomi jo 2035, eikä 2050, mihin EU tähtää. Hallitus on valmistellut ilmastopäätöksiään teettämällä asiantuntijoilla selvityksiä siitä, mitä tavoite tarkoittaisi ja edellyttäisi. Väliraportissa todetaan, että ”selvitykset vahvistavat sen, että hiilineutraalisuus vuonna 2035 ei ole mahdoton edellyttäen, että politiikkatoimet ovat johdonmukaisia. Laaja-alainen selvitystyö jatkuu ja kattavat poliittiset linjaukset on tarkoitus tehdä 2020-2021 ilmasto- ja energiastrategiassa sekä keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmassa”.

Uuden ilmasto- ja energiastrategian suunnittelussa ja toteutuksessa on syytä harkita tarkoin sitä, mille tasolle kansalliset ilmastotavoitteet on viisasta ja mahdollista asettaa. On vaikea ymmärtää, että hallitus tavoittelee ohjemassaan EU:n tavoitteita korkeampia ja nopeampia päästövähennyksiä. Vielä ei tiedetä paljon ilmastotoimien vaikutuksista ihmisten asumiseen, elämiseen ja liikkumiseen puhumattakaan maan taloudesta. Luulisi, että viisaampaa ja realistisempaa olisi tarkistaa tavoitetta tarvittaessa vasta sitten, kun nähdään ensin, mitä yhteiset EU- tavoitteet ja niiden toteuttaminen edellyttävät ja tuovat mukanaan. Suomi pyrkii olemaan tässä asiassa jostain syystä EU:n ”mallioppilastakin” parempi ja edistyksellisempi.