Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Kolumni: Ensin mas­sii­vi­nen velka, sitten elä­ke­ra­has­tot, kenen taskuun käsi seu­raa­vak­si ha­lu­taan työn­tää?

Mainos: Lapin Kansan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Lo­hi­ka­lo­jen syys­rau­hoi­tus alkaa – rau­hoi­tuk­sel­la suo­ja­taan syys­ku­tuis­ten lo­hi­ka­lo­jen li­sään­ty­mis­tä

-
Kuva: Vappu Jaakkola

Lohikalojen syysrauhoitus joessa ja purossa alkaa keskiviikkona 1. syyskuuta ja jatkuu marraskuun loppuun, Kalatalouden Keskusliitto muistuttaa tiedotteessaan. Rauhoituksella suojataan syyskutuisten lohikalojen lisääntymistä.

Lohikalojen syysrauhoitus joessa ja purossa on voimassa 1.9.–30.11. Rauhoitusaika koskee taimenta, lohta, siikaa ja nieriää. Poikkeuksena järvilohi, jonka rauhoitus on alkanut jo 1.8. Siika on rauhoitettu mereen laskevissa joissa ja puroissa, ja nieriän rauhoitus koskee Vuoksen vesistöä.

Rauhoituksella suojataan syyskutuisten lohikalojen lisääntymistä. Lohikalat nousevat syksyllä kutemaan jokiin ja puroihin. Sopivia kutualueita on viime vuosina kunnostettu laajasti eri puolilla Suomea, ja kalat ovat ilahduttavasti hyväksyneet näitä kunnostettuja alueita lisääntymispaikoikseen.

– Kalastamisen lisäksi on hyvä muistaa välttää kutupaikoilla kahlaamista, jotta emokalojen jo mahdollisesti soraikon kätköihin laskemat hedelmöitetyt mätimunat eivät vahingoitu ja tuhoudu, painottaa tiedottaja Tapio Gustafsson Kalatalouden Keskusliitosta.

Kalatalouden Keskusliitto haluaa lisäksi muistuttaa, että verkkokalastus on kielletty vaelluskalavesistöön kuuluvassa joessa 15.8.–30.11. sekä meressä kilometriä lähempänä vaelluskalavesistöön kuuluvan joen suuta 15.8.–31.10.

Tarkemmat tiedot kalojen rauhoitusajoista löytyvät osoitteesta: https://ahven.net/kalastus/pyyntimitat-ja-rauhoitusajat/

Tarkemmat tiedot kalastusrajoituksista löytyvät osoitteessa Kalastusrajoitus.fi https://www.kalastusrajoitus.fi/#/kalastusrajoitus