pääkirjoitus: Po­la­ri­can ri­kos­epäi­ly kertoo mar­ja­lain toi­mi­vuu­den lisäksi siitä, ettei mar­ja­bis­nek­ses­sä hy­väk­sy­tä enää edes har­maal­la vyö­hyk­keel­lä ope­roin­tia

kolumni: Puo­lus­tai­si­ko­han pu­ti­nis­ti maa­tam­me?

Lapin kansan hirvilaskuri: Ter­vo­las­sa runsas vii­den­nes luvista on jo käy­tet­ty, isot sonnit jä­tet­tiin al­ku­kau­des­ta rau­haan: "Meillä oli naa­pu­ri­so­pi­mus"

Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Lisää tuu­li­voi­maa huo­let­ta

Alpo Isomäki vastustaa (LK 3.9.) tuulivoimaa. Kirjoituksessa on faktoja käytetty kovin tarkoitushakuisesti ja siksipä muutama tarkennus mainituista seikoista.

Tuulivoimaloiden tullessa käyttöiän päähän ja purettaviksi suurin osa varsinaisesta voimalasta voidaan kierrättää. Pääasiallinen materiaali on terästä. Komposiittilapojen uusiokäyttö on kierrättämistä ajatellen haastavin osuus, mutta niiden käyttöä rakennusteollisuuden komposiittikäyttöön (ei siis sementtiin) tutkitaan.