Mainos

Lii­ke­toi­min­ta­osaa­mi­nen huip­puun­sa työ­elä­män ja kou­lu­tuk­sen yh­teis­työl­lä

Ammattiopisto Lappian Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto valmentaa ja tukee yrittäjiä ja liike-elämän toimijoita asiantuntijuuteen, liiketoiminnan kehittämiseen ja parempaan johtajuuteen.

Maarit Pulkkinen, Kimmo Knuuti, Heli Kallio, Kimmo Pitkänen ja Pasi Leikkainen peukuttavat liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon monipuoliselle ja työelämälähtöiselle toteutukselle.
Maarit Pulkkinen, Kimmo Knuuti, Heli Kallio, Kimmo Pitkänen ja Pasi Leikkainen peukuttavat liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon monipuoliselle ja työelämälähtöiselle toteutukselle.

- Olemme Lappiassa tehneet vahvaa yhteistyötä työelämän asiantuntijoiden kanssa ja kehittäneet liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon sisältöjä tunnistaen tulevaisuuden signaalit sekä haasteet. Positiivinen vire alueemme liiketoiminnassa on tuonut myös meille kouluttajille uutta sykettä kehittämistyöhön, kertoo vastuukouluttaja Maarit Pulkkinen.

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon kehittämistyöhön ja työpajatyöskentelyyn ovat aktiivisesti osallistuneet LähiTapiola Lappi liiketoiminnanjohtaja Heli Kallio, Scandic Hotels Kemi hotellinjohtaja Kimmo Knuuti, K-Citymarket Keminmaa tavaratalopäällikkö Pasi Leikkainen, Liikuntakeskus Bodycenter toimitusjohtaja, yrittäjä Kimmo Pitkänen sekä Lappia-Koulutus Oy myyntipäällikkö Jari Iisakka ja Ammattiopisto Lappia liiketoiminnan opettajat Raija Paasimaa ja Tiia Dahl. Kehittäjien laaja-alainen asiantuntijuus mahdollisti liiketoiminnan osa-alueiden monipuolisen ja työelämälähtöisen käsittelyn.

- Tänä päivänä entistä enemmän korostuu se, että teoreettinen koulutus ja varmuus haetaan oppilaitoksesta ja varsinainen operatiivinen osaaminen tulee työpaikan tai työhön siirtymisen myötä. Onkin erittäin tärkeää, että koulutus ja työelämä keskustelevat aktiivisesti keskenään, jotta oppilaitos saa tiedon, mitä nykypäivän nopeastikin muuttuva työympäristö tarvitsee, ja pystyy näin ollen paremmin valmentamaan työelämän haasteisiin, pohtii työelämän osaamishaasteita hotellinjohtaja Kimmo Knuuti.

Työpajatyöskentelyyn osallistuivat (vasemmalta) Jari Iisakka, Pasi Leikkainen, Kimmo Knuuti, Kimmo Pitkänen, Tiia Dahl, Maarit Pulkkinen, Raija Paasimaa ja Heli Kallio.
Työpajatyöskentelyyn osallistuivat (vasemmalta) Jari Iisakka, Pasi Leikkainen, Kimmo Knuuti, Kimmo Pitkänen, Tiia Dahl, Maarit Pulkkinen, Raija Paasimaa ja Heli Kallio.

Kehittämistyöryhmä totesi viime vuosien koetelleen monia yrittäjiä ja erikoisammattitutkinnolle on kysyntää juuri tässä ja nyt. Koulutus tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia syventää osaamistaan, laajentaa näkökulmaa ja luoda uusia verkostoja oman liiketoiminnan kehittämiseen.

Tavaratalopäällikkö Pasi Leikkainen on huolissaan, koska osaajien kysyntä ei kohtaa tarjontaa.

- Esimerkiksi esimiestehtäviin hakijoista on suuri pula. Nyt yhteistyössä suunnitellun koulutuksen toteutuksessa painottuu liiketoiminnassa tarvittavia ominaisuuksia kuten tunnuslukujen seuraaminen ja hyödyntäminen, moniosaajuus, henkilöstöjohtaminen, vuorovaikutustaidot ja erityisesti valmentava johtaminen.

Myös liiketoiminnanjohtaja Heli Kallio korostaa liiketoiminnassa tarvittavaa uudenlaista osaamista.

- Yrityksissä tarvitaan ymmärrystä toimintaympäristön muutosvoimista, ennakointiosaamista ja kykyä hyödyntää dataa eli pitää osata varautua ja valmistautua toimintaympäristön muutoksiin ja tulevaisuuteen, sopeuttaa strategiaa. Jatkuva uudistuminen, uudistaminen ja kehittäminen ovat tätä päivää.

Työelämälähtöinen toteutus ja digitaalisuuden hyödyntäminen tuovat joustavuutta opiskeluun

Toteutuksen suunnitteluun osallistuneet Heli Kallio, Pasi Leikkainen, Kimmo Pitkänen ja Kimmo Knuuti ovat tyytyväisiä työelämälähtöiseen toteutukseen.

- Mielestäni suunniteltu opiskelumuoto on juuri toimiva monelle siihen hakeutuvalle. Sopiva määrä lähijaksoja sopii varmasti myös useimmille liike-elämän toimijoille. Mielenkiintoiset ennakko- ja oppimistehtävät, sekä lisäksi mahdollisuus valita itseä kiinnostavat valinnaiset tutkinnon osat helpottavat sitoutumista opintoihin, summaa Kimmo Knuuti koko työryhmän näkemykset.

He korostavat kuitenkin, että opinnot ovat parhaimmillaan paikan päällä ja luovat lisäarvoa, koska ne mahdollistavat intensiivisemmän keskinäisen vuorovaikutuksen ja verkostoitumisen.

Yrittäjä Kimmo Pitkänen ja vastuukouluttaja Maarit Pulkkinen liputtavat vahvasti nyt työryhmältä saatujen näkemyksien hyödyntämistä entistä laajemmin koulutusten suunnittelussa ja toteutuksessa.

- Yhteistyöllä on erittäin suuri merkitys. On hienoa, että koulutuksen suunnitteluvaiheessa on mukana työelämän edustajia. Tällöin voidaan tarttua asioihin, jotka työelämässä koetaan tärkeiksi tässä hetkessä, ja myös tulevaisuudessa. Näin toimimalla, saavutetaan paremmin työelämän tarpeisiin kohdentuvia koulutuksia, joista hyötyy niin työelämä, oppilaitokset kuin opiskelijatkin, toteaa Pitkänen.

- Työelämälähtöinen toteutus ja monimuoto-opiskelu palvelevat työn ohessa opiskelevia ja suunnitellut opintojaksot soveltuvat useimmille liike-elämän toimijoille. Aito työelämän kuuntelu ja ymmärtäminen tuo kaikille osapuolille toimivan kokonaisuuden, arvio vastuukouluttaja Pulkkinen koulutuksen toteutusta.

Monipuoliset verkkoalustat ja muut digitaaliset välineet mahdollistavat ja helpottavat koulutukseen osallistumista myös valtakunnallisesti.

- On aina palkitsevaa tehdä kehittämistyötä asiatuntijoiden kanssa. Tämä luo vahvan pohjan koko tutkinnon toteutukseen. Tarjoamme koulutusohjelmaan hakeutuville edellytykset päästä verkostoitumaan ja tutustumaan laaja-alaisesti eri toimialojen edustajiin läheltä ja kaukaa, kuten työryhmän jäsenetkin verkostoituivat suunnittelutyön aikana, iloitsee Maarit Pulkkinen.

-

Tutustu Liiketoiminnan erikoisammattitutkintoon tarkemmin

Ota yhteyttä
  • Maarit Pulkkinen
  • vastuukouluttaja
  • puh. 040 572 5587
  • maarit.pulkkinen(at)lappia.fi


  • Mari Määttä
  • asiakkuusvastaava, oppisopimuspalvelut
  • puh. 050 359 4346
  • mari.maatta(at)lappia.fi
-

www.lappia.fi