Juhlallisuudet: Ro­va­nie­mel­lä ja Kemissä it­se­näi­syys­juh­lia vie­te­tään etänä

Ylennykset: It­se­näi­syys­päi­vän ylen­nyk­set puo­lus­tus­hal­lin­nos­sa ja re­ser­vis­sä – katso tästä Lapin ylen­ne­tyt

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Lii­ken­teen ve­ro­tuk­sen oltava en­na­koi­ta­vaa

Mahdollisista liikenteen veromuutoksista johtuva epävarmuus häiritsee yritysten investointeja. Epävarmuutta liikennesektorilla lisäävät useat aloitteet kansallisella tasolla: liikenteen verouudistus, fossiilittoman liikenteen tiekartta, valtioneuvoston periaatepäätökset meri- ja ilmaliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä sekä 12-vuotinen liikennejärjestelmäsuunnitelma.

Nämä pitää saada toimimaan yhteen niin, että kansalaiset ja yritykset uskaltavat investoida, päästövähennyshaasteeseen pystytään vastaamaan eikä kilpailukykymme notkahda täysin.