Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Tilaajille

Liete he­rät­tää en­nak­ko­luu­lot, mutta oikea kä­sit­te­ly auttaa – Jä­te­ve­si­liet­tei­den kier­rä­tys­tä te­hos­te­taan Itä-La­pis­sa

–Haja-asutusalueella lietteet voi käsitellä itse, mutta se on tehtävä oikein, jotta esimerkiksi sairauksia aiheuttavat patogeenit tuhoutuvat, hanketyöntekijä Laura Luusua kertoo.
–Haja-asutusalueella lietteet voi käsitellä itse, mutta se on tehtävä oikein, jotta esimerkiksi sairauksia aiheuttavat patogeenit tuhoutuvat, hanketyöntekijä Laura Luusua kertoo.
Kuva: Katja Palmqvist

Jätevesilietteiden kierrätystä tehostetaan Itä-Lapissa, sillä oikein käsiteltyinä niistä saadaan talteen tärkeitä ravinteita ja kuljetuksista syntyvät päästöt vähenevät.

Rakennettujen kiinteistöjen omistajia opastetaan jätevesijärjestelmien uusimisessa erityisesti pohjavesialueilla, jotta taudinaiheuttajien kulkeutuminen maaperän läpi estyy.