Pääkirjoitus: Suur­pe­dot tap­poi­vat 2020 en­nä­tys­mää­rän poroja, mikä näkyi myös valtion mak­sa­mis­sa kor­vauk­sis­sa – sys­tee­mis­sä on yhä paljon pa­ran­ta­mi­sen varaa

Petovahinkokorvaukset: Ka­to­tal­ven kallis lasku – Vuonna 2020 po­ron­omis­ta­jil­le mak­set­tiin kor­vauk­sia 7,3 mil­joo­naa euroa

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Lasten ja nuorten ääni kuu­lu­viin

Vaalit lähestyvät. Kirjoittajat toivovat menestystä ehdokkaille, joilla on kykyä huomioida lapset ja nuoret päätöksissään.
Vaalit lähestyvät. Kirjoittajat toivovat menestystä ehdokkaille, joilla on kykyä huomioida lapset ja nuoret päätöksissään.
Kuva: Jussi Leinonen

Lapsuus ja nuoruus ovat aikaa, jolloin luodaan pohja tulevan elämän hyvinvoinnille. Lapsilla ja nuorilla on paljon tietoa, jota ei saada päätöksenteon ja toiminnan kehittämisen tueksi muutoin kuin ottamalla heidät mukaan palvelujen ja toiminnan rakentamiseen.

Ilman, että kysymme heiltä suoraan, emme ammattilaisinakaan tiedä riittävästi lapsen tai nuoren kokemasta yksinäisyydestä, kiusaamisesta tai muusta väkivallasta emmekä pysty arvioimaan palvelujen toimivuutta.