Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

pääkirjoitus: Lapilla on Poh­jo­lan lin­nak­kees­sa tärkeä rooli

Lap­sia­sia­val­tuu­tet­tu: Hy­vän­tah­toi­nen­kin lasten kul­jet­ta­mi­nen maasta toiseen voi täyttää lap­si­kaap­pauk­sen tun­nus­mer­kit

Ukrainan sotaa pakenevista ihmisistä merkittävä osa on lapsia. Lapsiasiavaltuutettu ja Pelastakaa Lapset muistuttavat tiedotteessaan, että ilman huoltajaa paossa olevien lasten auttaminen on viranomaisasia

Miljoonat ihmiset ovat joutuneet pakolaisiksi Venäjän aloittaman sodan vuoksi.
Miljoonat ihmiset ovat joutuneet pakolaisiksi Venäjän aloittaman sodan vuoksi.
Kuva: Vitaliy Hrabar

Ukrainan sotaa pakenevista ihmisistä merkittävä osa on lapsia. Lapsiasiavaltuutettu ja Pelastakaa Lapset muistuttavat tiedotteessaan, että ilman huoltajaa paossa olevien lasten auttaminen on viranomaisasia. Ilman huoltajiaan olevien lasten auttaminen on ensisijaisesti aina ammattilaisten tehtävä.

Suomeen jo saapuneet, vailla virallista huoltajaa olevat lapset on saatettava välittömästi maahanmuutosta vastaavien viranomaisten tietoon ja lastensuojelun piiriin.

Ensisijaisesti lapset olisi rekisteröitävä ja saatettava lastensuojelun tietoon jo siinä maassa, johon he ensimmäisenä saapuvat.

Lapsella tarkoitetaan YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti kaikkia alle 18-vuotiaita.  

Paossa olevat lapset ovat äärimmäisen haavoittuvassa asemassa ja erityisen suojelun tarpeessa. Heillä on suuri riski joutua vaaraan matkallaan. Lapset voivat joutua ihmiskauppiaiden tai muiden rikollisten toimijoiden käsiin – jopa seksuaaliväkivallan uhreiksi.

Lapsiasiavaltuutettu huomauttaa, että maasta toiseen maahan tehtävissä kuljetuksissa on riski, että omatoiminen, hyväntahtoinenkin lasten kuljettaminen täyttää lapsikaappauksen tunnusmerkit

Lapsikaappauksella tarkoitetaan sitä, että lapsi kuljetetaan ilman huoltajan suostumusta toiseen Haagin lapsikaappaussopimuksen ratifioineeseen valtioon.

Yksityisessä majoituksessa Suomessa olevia sotaa paenneita lapsiperheitä kehotetaan kääntymään alueen viranomaisten puoleen, jotta lapsille voidaan taata oikeus varhaiskasvatukseen, koulunkäyntiin, terveydenhuoltoon ja muuhun tukeen.