Tilaajille

Lappiin myön­net­ty hei­nä­kuus­sa yli neljä mil­joo­naa euroa uutta Val­tio­kont­to­rin myön­tä­mää kus­tan­nus­tu­kea – Koronan ku­rit­ta­ma mat­kai­lu- ja ma­joi­tus­ala tuet­ta­vien alojen kär­jes­sä

Lapissa etenkin koronapandemian pahasti kurittama majoitus- ja matkailuala on saanut Valtiokonttorin myöntämästä uudesta kustannustuesta apua kevään täyspysähdykseen.

Tuella on tarkoitus tukea yritysten selviämistä vaikeasti sopeutettavista palkkakustannuksista ja kiinteistä kuluista kuten esimerkiksi vuokrakuluista sekä omassa käytössä olevien kiinteistöomaisuuden kuluista, laite- ja esinevuokrista sekä esimerkiksi käyttöoikeuskorvauksista ja lisenssimaksuista.