pääkirjoitus: Val­mius­la­kia on muu­tet­ta­va niin, että se mah­dol­lis­taa hyb­ri­di­pa­ko­lais­ten py­säyt­tä­mi­sen rajalle – EU-tuo­miois­tuin sa­no­koon asiassa vii­mei­sen sanan

Kevättulvat: Lapin ke­vät­tul­vat jää­mäs­sä pie­nek­si tänä vuonna – Katso vi­deol­ta, miten vuoden 2020 suur­tul­va eteni Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Tilaajille

Lappian kou­lu­tus­tar­jon­ta laa­je­nee – Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riöl­tä luvat luon­to-, ka­las­tus- ja kul­je­tus­alo­jen tut­kin­toi­hin

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappialle lisäyksiä tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupaan vuoden 2021 alusta alkaen.

Lappia on saanut luvat luonto- ja kalastustalousalojen erikoisammattitutkintoihin sekä kuljetusalan ammattitutkintoon. Ministeriön mukaan myönnetyille tutkinnoille on alueellisia koulutus- ja osaamistarpeita.