PAUKKUPAKKASET: Pak­ka­nen alkaa ki­ris­tyä vii­kon­lop­pua vasten – it­se­näi­syys­päi­vä­nä hä­tyy­tel­lään monin paikoin -35:tä astetta

Virusmuunnos: Suomen toinen omik­ron­tar­tun­ta todettu Var­si­nais-Suo­mes­sa

Joulukalenteri: Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ri vie aikojen taakse

Tilaajille

Lappian kou­lu­tus­tar­jon­ta laa­je­nee – Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riöl­tä luvat luon­to-, ka­las­tus- ja kul­je­tus­alo­jen tut­kin­toi­hin

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappialle lisäyksiä tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupaan vuoden 2021 alusta alkaen.

Lappia on saanut luvat luonto- ja kalastustalousalojen erikoisammattitutkintoihin sekä kuljetusalan ammattitutkintoon. Ministeriön mukaan myönnetyille tutkinnoille on alueellisia koulutus- ja osaamistarpeita.