Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

Pääkirjoitus: Hal­li­tuk­sen on lei­kat­ta­va lisää, jos se aikoo pysyä ta­voit­teis­saan

Luppo: Arto Köngäs on kip­san­nut lap­pi­lais­ten raajoja yli 30 vuotta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Mielipidekirjoitus

Lappi tar­vit­see vahvan kan­san­edus­ta­jan

Lappi tarvitsee kansanedustajan, joka toimii jämerästi Lapin ihmisten ja oman maakunnan hyväksi. Vaikeat ajat nostavat esiin haasteita, joiden hoitamiseen tarvitaan vahvaa kansanedustajaa.  Kaikista hyvistä lupauksista huolimatta vaalien jälkeen edessä on ikäviä päätöksiä valtion velkakierteen pysäyttämiseksi. Poliittisen puhetulvan sijaan vain työllä ja toimenpiteillä päästään tavoitteisiin ja uuteen hyvinvointiin. Tässä tilanteessa on huolehdittava riittävän toimeentulon turvaamisesta kaikille ihmisille. Tärkeää on myös kaikkien alueiden tasapainoinen kehittäminen ja kunnallistalouden toimintaedellytysten turvaaminen.

Terve talous on työllisyyden ja yritystoiminnan perusta. Koulutusta, omatoimisuutta ja innostusta yrittäjyyteen on lisättävä. Lappi on säilytettävä asuttuna turvaamalla maaseudun väestön elinolot.

Taloudelliset lähtökohdat on toteutettava oikeudenmukaisesti ja inhimillisesti sekä väestön kantokyky huomioiden. Maassamme on paljon ihmisiä, jotka elävät toimeentulon rajoilla. Päättäjien on myös kannettava vastuu ihmisten henkisestä tilasta.

Metsä- ja metalliteollisuus, matkailu, peruselinkeinot ja alueellisesti tasapuoliset palvelut ovat Lapin elinolojen perusta. Koulutus, hyvinvointipalvelut, terveydenhoito, sairaaloiden asiat, ympäristö, luonto, kestävä kehitys ja kiertotalous, sisäinen ja ulkoinen turvallisuus, huoltovarmuus ja kotimaisuus (energia ja ruoka) tulee huomioida päätöksenteossa. Huolehditaan siitä, että laadukkaita elintarvikkeita voidaan tuottaa Suomessa. Palautetaan kouluihin työrauha tukemalla opettajia ja lapsiperheitä. Hyödynnetään Lapin luonnon- ja energiavaroja järkevästi asukkaiden ja ympäristön ehdoilla. Säilytetään päätöksenteko omissa käsissä.

Edellä olevien teemojen toteuttamiseen tarvitaan Lapista osaava, yhteistyökykyinen ja rohkea kansanedustaja.

Tommi Lepojärvi toimii jämerästi oman maakunnan ja koko Suomen puolesta. Tommi on kerännyt kokemuksen ja näkemyksen monipuolisissa ja vaativissa työ- ja luottamustehtävissä sekä opinnoissa. Tommi Lepojärvi on ansiokkaasti hoitanut luottamustehtävänsä esim. Lapin hyvinvointialueen hallituksessa. Hän ajaa kuntien ja kuntalaisten etuja koko Lapin alueella. Koko väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on ehdokkaamme keskeinen tavoite.

Tehdään Tommi Lepojärvestä koko Lapin kansanedustaja. Päätöksentekoon tarvitaan luotettavuutta sekä työelämän ja arjen kokemusta. Tommilla on tietoa, taitoa, osaamista ja kokemusta yhteisten asioiden hoidosta laaja-alaisesti.

Eeva Lääkkö, Tuula Eilittä, Marja Wahlberg, Aila-Kaija Hjulberg, Maija-Liisa Ruonavaara, Sanna Niskakoski, Irma KähkönenJokivarren wäkevät vaimot