Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Kolumni: Ensin mas­sii­vi­nen velka, sitten elä­ke­ra­has­tot, kenen taskuun käsi seu­raa­vak­si ha­lu­taan työn­tää?

Mainos: Lapin Kansan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Lap­pi-so­pi­mus uhkaa ro­mut­taa lohen nousun

Uuden valtuustokauden alku tarkoittaa, että myös Lapin liitto järjestäytyy, joka taas tarkoittaa maakuntaohjelman, Lappi-sopimuksen päivittämistä alkaneelle valtuustokaudelle. Sopimusluonnos on parhaillaan lausuntokierroksella, johon muun muassa kunnat ja puolueet ottavat kantaa.

Lappi-sopimuksen Green Deal -liitteen kohdassa luonnon monimuotoisuus todetaan; ”Pienten (alle 2 MW) vesivoimaloiden purkaminen ja vesistöjen palauttaminen vaelluskalakelpoisiksi EU-tuella." Sopimusluonnoksen esitys on käsittämätön ja sotii kuntien ja puolueiden ilmaisemaa tahtotilaa vastaan lohen paluun puolesta. Kyseinen ”tippavoimala-virke” tulee poistaa ja tilalle tulee kirjata; ”Edistämme lohen ja vaelluskalojen paluuta Kemi- ja Ounasjokeen.”