Junaliikenne: Poh­joi­sen kau­ko­ju­nat rajusti myö­häs­sä – ra­ta­töi­den vii­väs­ty­mi­nen hei­jas­tuu koko maan ju­na­lii­ken­tee­seen

Naton huippukokous: Suomen, Ruotsin ja Turkin joh­ta­jat ta­paa­vat tiis­tai­na

Kolumni: Mitä ja kenen pitää pyytää an­teek­si

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Lap­pi-so­pi­mus uhkaa ro­mut­taa lohen nousun

Uuden valtuustokauden alku tarkoittaa, että myös Lapin liitto järjestäytyy, joka taas tarkoittaa maakuntaohjelman, Lappi-sopimuksen päivittämistä alkaneelle valtuustokaudelle. Sopimusluonnos on parhaillaan lausuntokierroksella, johon muun muassa kunnat ja puolueet ottavat kantaa.

Lappi-sopimuksen Green Deal -liitteen kohdassa luonnon monimuotoisuus todetaan; ”Pienten (alle 2 MW) vesivoimaloiden purkaminen ja vesistöjen palauttaminen vaelluskalakelpoisiksi EU-tuella." Sopimusluonnoksen esitys on käsittämätön ja sotii kuntien ja puolueiden ilmaisemaa tahtotilaa vastaan lohen paluun puolesta. Kyseinen ”tippavoimala-virke” tulee poistaa ja tilalle tulee kirjata; ”Edistämme lohen ja vaelluskalojen paluuta Kemi- ja Ounasjokeen.”