Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

Lappi ei onnistu pi­tä­mään kiinni kor­kea­kou­lu­opis­ke­li­jois­ta

Näkökulma

Keväällä 2021 yhteensä 248 Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun (amk) opiskelijaa vastasi kyselyyn, jossa kartoitettiin Lapin elinvoimaisuutta. Kysely oli osa kandidaatintutkielmaani (Korkeakouluopiskelijoiden käsitys Lapin elinvoimaisuudesta 2021). Kyselyssä kartoitettiin opiskelijoiden mielipiteitä asumisviihtyvyydestä, työelämästä ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksista Lapissa.

Vastausten perusteella opiskelijat viihtyvät Lapin korkeakoulukaupungeissa. Lappia pidetään turvallisena paikkana, ihmisiä ystävällisinä ja luontoa kauniina. Erilaisia asumisvaihtoehtoja on opiskelijoiden mukaan hyvin tarjolla, mutta vuokria pidetään liian korkeina.