Tilaajille

Lapissa tar­kas­te­taan mer­kit­tä­viä ar­keo­lo­gi­sia koh­tei­ta – Tut­ki­muk­sia tehdään saa­me­lais­alueil­la sekä Tor­nion­jo­ki­laak­sos­sa

Museovirasto selvittää valtakunnallisesti merkittävät arkeologiset kohteet manner-Suomen alueella yhteistyössä alueellisten vastuumuseoiden ja Metsähallituksen kanssa. Hanke on aloitettu vuoden 2018 kesällä, ja sen päättyy vuoden 2022 aikana.

Valtakunnallisesti merkittäviä arkeologisia kohteita (VARK) on nyt tarkastettu hiukan yli 700. Viime vuonna tarkastukset painottuivat saamelaisalueelle sekä Itä- ja Etelä-Suomeen.

Tämän kesän aikana tarkastuksia tehdään pääosin Lapissa ja Tornionjokilaaksossa sekä Pohjanmaan eri maakunnissa.