Rakentaminen: Bud­jet­ti paukkui rajusti yli: Lapin kes­kus­sai­raa­lan laa­jen­nus maksaa jopa 40 mil­joo­naa euroa ar­vioi­tua enemmän

Uutisanalyysi: Su­per­tap­pa­jia vai nälkään kuol­lei­ta poroja?

Kolumni: Kuka ha­luaa­kaan sopia työ­eh­dois­ta ja pal­kois­ta pai­kal­li­ses­ti ja kuka taas ei?

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

La­pin­leh­mien tut­ki­mus etenee

Näkökulma

Maatalouden nopea muutos ja globaalit ongelmat ohjaavat tarkastelemaan ruokatuotantoamme uusista näkökulmista. Yksi sellainen on suomalaisten alkuperäisrotujen laajempi käyttö alkutuotannossa. Suomessa on vielä kolme alkuperäiskarjarotua: pohjoissuomen-, itäsuomen- ja länsisuomenkarja. Näistä pohjoissuomenkarja eli lapinlehmä on Lapin ja Perä-Pohjolan oloihin pisimpään sopeutunut.

Maatalouden kriisissä keskeinen kysymys on tuotantotekijöiden kuten lannoitteiden ja polttoaineen hintojen raju nousu. Maatiloilla tämä liittyy suoraan rehun tuottamiseen. Rehun tuottaminen omalla tilalla on aiempaa paljon kalliimpaa ja ostettavan väkirehun hinta on noussut.