Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Tilaajille

Lapin yli­opis­toon uusi kan­sain­vä­li­nen pal­ve­lu­muo­toi­lun mais­te­ri­oh­jel­ma

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa käynnistyy syksyllä 2021 uusi kansainvälinen palvelumuotoilun maisteriohjelma ”Service Design Strategies and Innovation” (SDSI).

Uudessa ohjelmassa palvelumuotoilua tarkastellaan monitieteellisesti muotoilun, johtajuuden, teknologian ja yhteiskuntatieteiden näkökulmasta. Lapin yliopisto ja Art Academy of Latvia myöntävät ohjelmasta valmistuneille kaksoistutkinnon.