Keskiviikkona ukkostaa: Koko maassa nyt poik­keuk­sel­li­sia hel­tei­tä – ­kes­ki­viik­ko­na etenkin Länsi- ja Luo­teis-Lap­piin luvassa vaa­ral­li­sen voi­mak­kai­ta uk­kos­puus­kia

Kolumni: So­vin­non te­ke­mi­nen on pro­ses­si

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Lapin yli­opis­to ja poh­joi­sen va­lo­voi­mai­nen tu­le­vai­suus

Alakerta

Yliopistot toimivat pitkän aikavälin sykleissä. Perustehtävässä, korkeimmassa opetuksessa ja tutkimuksessa, tulee olla kiinnittynyt ajankohtaisiin ja toisaalta tulevaisuuden tarpeisiin. Yhtä lailla keskeistä on tutkijalähtöinen vapaus ja kriittisyys.

Lapin yliopisto tiede- ja taideyliopistona toteuttaa tehtäväänsä etenkin globaalin arktisen vastuun, kestävän matkailun sekä tulevaisuuden palveluiden ja etäisyyksien hallinnan ilmiöissä. Näihin kokonaisuuksiin kiinnittyy myös Lapin ammattikorkeakoulu. Perustehtävää on toteutettu onnistuneesti pandemiasta huolimatta, vaikka se eri tavoin koetteleekin.