tähtijuttu: Kor­ko­jen nousu ra­sit­taa ta­lo­yh­tiöi­tä Ro­va­nie­mel­lä – ra­hoi­tus­vas­ti­ke voi kak­sin­ker­tais­tua

pääkirjoitus: Ra­ja­var­tio­lai­tos eh­dot­taa Venäjän vas­tai­sel­le rajalle entistä pa­rem­pia esteitä poik­keus­ti­lan­teen varalle – aidan ra­ken­nus­työt on aloi­tet­ta­va heti

Tilaajille

Lapin mu­siik­ki­opis­to osal­lis­tuu kan­sain­vä­li­seen hank­kee­seen: Erasmus MIX on luovan ajat­te­lun ai­vo­rii­hi

50-vuotisjuhlavuottaan viettävä Lapin musiikkiopisto on mukana EU:n tukemassa, musiikkikoulutuksen ammattilaisille suunnatussa Erasmus MIX -hankkeessa. Rovaniemen hanketapaamisessa käsiteltiin luovuuden roolia suomalaisessa musiikkikoulutuksessa.

Luovan ajattelun edistäminen ja säveltämisen sekä improvisaation opettaminen eivät ole varsinaisesti sisältyneet taiteen perusopetuksen valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Tilanne muuttui kuitenkin vuonna 2017, jolloin luovuus nostettiin uuden opetussuunnitelman yhdeksi tavoitealueeksi.

– Musiikin tekeminen on lähtökohtaisesti aina luovaa ja luovuuden edistämiselle on tarvetta. Maailma muuttuu koko ajan ja vaatii luovaa ajattelua. On hienoa, että tätä edistetään myös opetussuunnitelman kautta, Suomen musiikkioppilaitosten liiton vs. toiminnanjohtaja Eija Kauppinen toteaa.