Virusmuunnos: Hal­li­tus kieltää maa­han­tu­lon seit­se­mäs­tä ete­läi­sen Afrikan maasta – Suomen kan­sa­lai­set ja Suo­mes­sa va­ki­nai­ses­ti asuvat saavat aina palata

Maanjäristykset: Utsjoen tä­räh­te­lyt var­mis­tui­vat maan­jä­ris­tyk­sek­si –  jä­ris­tys­kes­kus oli Norjan puo­lel­la 13,6 ki­lo­met­rin sy­vyy­des­sä

Äänestys: Mikä on Sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan

Tilaajille

Lapin ladut ovat yhä pääosin auki, mutta tilanne elää – Yl­läk­sel­lä vii­mei­set hiihdot hiih­de­tään tällä vii­kol­la, Py­hä-Luos­tol­la ja Levillä kun­nos­ta­mi­nen jatkuu

Matkailukeskukset seuraavat, alkaako hallitus antaa lisää rajoituksia, jotka voisivat koskea myös ulkona liikkumista. Matti Sahimaa kiillotti Nivavaaran latua Rovaniemellä, jossa kunnossapitoa tehdään tällä hetkellä vielä huhtikuun puoleen väliin saakka.


-
Kuva: Pekka Aho

Rovaniemen Latu ja Reitin latukoneenajaja Matti Sahimaa kunnosti tiistaina Nivavaarassa latua priimakuntoon.