Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Kysely: Kerro miten työ­voi­ma­pu­la näkyy Lapissa – vastaa ky­se­lyyn rek­ry­toin­ti­vai­keuk­sis­ta

Tilaajille

Lapin kuntien tekemä tar­kas­tus yk­si­tyi­siin van­hus­ten hoi­toyk­si­köi­hin: Puut­tei­ta hen­ki­lös­tön saa­ta­vuu­des­sa, lää­ke­huol­los­sa ja asiak­kai­den ra­joit­ta­mis­toi­mis­sa

Vanhusten tehostetun palveluasumisen yksiköissä Lapissa on edelleen ongelmia henkilöiden rekrytoinneissa, lääkehuollossa ja yksiköiden suunnitelmissa. Tulokset ilmenivät, kun Lapin aluehallintovirasto pyysi kaikkia toimialueensa kuntia tarkastamaan yksityiset vanhusten tehostetun palveluasumisen yksiköt. Tarkastukset tehtiin maaliskuun loppuun mennessä.

Lääkehoidon suunnitelmat ja luvat olivat joiltakin osin puutteelliset muutamissa yksiköissä. Pula henkilöstöstä on aiheuttanut haasteita joillekin yksiköille ja etenkin äkillisissä poissaolotilanteissa sijaisten saaminen on ollut haastavaa. Lapin aluehallintoviraston mukaan puutteita ilmeni myös yksiköiden omavalvontasuunnitelmissa ja asiakkaiden rajoittamistoimiin liittyen.