Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Päivittyvä koronaseuranta: Pal­ve­lu­ta­lo Näs­män­kiep­piin vie­rai­lu­kiel­to, Kit­ti­län Koi­vu­ko­dis­sa neljä uutta tar­tun­taa

Tilaajille

Lapin kunnat ottavat kantaa lo­mi­tus­aluei­den yh­dis­tä­mi­seen – Lapista ha­lu­taan yksi yh­te­näi­nen maa­ta­lous­lo­mi­tus­alue

Kunnat pelkäävät, että maakuntaa laajempi lomitusalue kadottaisi paikallistuntemuksen.

Maatalouslomitusten aluejakoa uudistetaan parhaillaan.
Maatalouslomitusten aluejakoa uudistetaan parhaillaan.
Kuva: Pekka Aho

Lapin kunnat vaativat, että alueiden erityisolosuhteet otetaan huomioon parhaillaan valmisteltavana olevassa lomituksen paikallisyksiköiden yhdistämisprosessissa.

Valtaosa kunnista pitää tärkeänä, että Lappi on mahdollisen uudistuksen jälkeen yksi yhtenäinen maatalouslomitusalue.