Pääministeri: Marin pa­hoit­te­lee toi­min­taan­sa

Korona: Isos­ta-Bri­tan­nias­ta Yl­läk­sel­le tul­leil­ta tu­ris­teil­ta löytyi viisi ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – to­den­nä­köi­ses­ti ky­sees­sä ei ole omik­ron-muun­nos

Tilaajille

Lapin kan­san­edus­ta­jat vaa­ti­vat ul­ko­paik­ka­kun­ta­lais­ten hol­tit­to­man met­säs­tyk­sen lait­ta­mis­ta jär­jes­tyk­seen – kova kan­nan­ot­to kri­ti­soi muun muassa vie­ras­lu­pien määrää ja ko­ti­paik­ka­kun­nal­la kik­kai­lua

Lapin kansanedustajat ovat seuranneet huolestuneena ulkopaikkakuntalaisten metsästyksessä esiin nousseita ikäviä ilmiöitä. Heidän mielestään vieraslupien määrää tulee arvioida kriittisesti.
Lapin kansanedustajat ovat seuranneet huolestuneena ulkopaikkakuntalaisten metsästyksessä esiin nousseita ikäviä ilmiöitä. Heidän mielestään vieraslupien määrää tulee arvioida kriittisesti.
Kuva: Jussi Leinonen

Lapin kansanedustajat vaativat Lappiin valtion metsiin myönnettävien metsästyksen aluelupien kriittistä arviointia. Kyseessä on ulkopaikkakuntalaisille myönnettävät niin sanotut vierasluvat.

Edustajat ovat huolestuneena seuranneet ulkopaikkakuntalaisten metsästyksessä esiin nousseita ikäviä ilmiöitä, jotka ovat kuluneena syksynä kärjistyneet entisestään.