Pääkirjoitus: Kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön al­ku­pää­omas­ta on tehtävä eri­tyis­ti­lin­tar­kas­tus, to­tuu­den sel­vit­tä­mien on kaik­kien etu

kolumni: Päi­vä­kir­ja: Re­ser­vi­läis­toi­min­ta tuo so­pi­vas­ti jän­ni­tys­tä ta­sai­seen arkeen

Tilaajille

Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­lus­sa alkoi uusi, lu­mi­la­jien val­men­nuk­seen pai­not­tu­va lii­kun­nan­oh­jaa­jan kou­lu­tus yhdessä la­ji­liit­to­jen kanssa

Lapin ammattikorkeakoulu on aloittanut yhdessä Santasportin, Suomen Hiihtoliiton, Ski Sport Finlandin ja Suomen Lumilautaliiton kanssa uuden lumilajivalmennukseen painottuvan liikunnanohjaajan AMK-koulutuksen.

Syyskuussa avoimen AMK:n polkuopintojen kautta alkava koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina valmennustyön ohessa.