Jalkapallo: "Oli hienoa huo­ma­ta, että seu­ral­la on kova luotto osaa­mi­see­ni", ku­vai­lee ro­va­nie­me­läis­jal­ka­pal­loi­li­ja Vilma Koi­vis­to siir­toaan yhteen Ruotsin huip­pu­jouk­kueis­ta

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Tilaajille

Lapin alue­hal­li­tus hy­väk­syi hen­ki­lös­tön siir­to­so­pi­muk­sen – siir­ty­vää hen­ki­lös­töä yh­teen­sä noin 7 616 hen­ki­löä

-
Kuva: Miila Kankaanranta

Lapin aluehallitus hyväksyi keskiviikkona henkilöstön siirtosopimuksen. Siirtosopimus lähetetään hyväksyttäväksi kunnille, kuntayhtymille, sairaanhoitopiireille ja pelastuslaitokselle, jotka luovuttavat henkilöstöä hyvinvointialueelle.

Siirtyvää henkilöstöä yhteensä noin 7 616 henkilöä. Josta sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä on noin 6603 ja pelastuslaitoksen henkilöstöä noin 164.

Henkilöstö siirtyy niin sanottuina vanhoina työntekijöinä eli siirtymähetkellä voimassa olevat työ-/virkasuhteeseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet pysyvät ennallaan, kerrotaan siirtosuunnitelmassa.

Lue Digiä _vain 1 €/kk_

Tilauksella pääset lukemaan rajoituksetta tämän ja muita kiinnostavia artikkeleita