Virusmuunnos: Hal­li­tus kieltää maa­han­tu­lon seit­se­mäs­tä ete­läi­sen Afrikan maasta – Suomen kan­sa­lai­set ja Suo­mes­sa va­ki­nai­ses­ti asuvat saavat aina palata

Maanjäristykset: Utsjoen tä­räh­te­lyt var­mis­tui­vat maan­jä­ris­tyk­sek­si –  jä­ris­tys­kes­kus oli Norjan puo­lel­la 13,6 ki­lo­met­rin sy­vyy­des­sä

Äänestys: Mikä on Sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan

Län­si-Suo­men me­ri­var­tios­to suo­rit­taa Tor­nios­sa kes­ki­viik­ko­na va­paa­eh­toi­sen kyselyn maahan saa­pu­vil­le ra­jan­ylit­tä­jil­le

Rajavartijat pysäyttävät Haaparannallta tulevia autoja ja kulkuneuvoja Tornion rajalla. Arkistokuva.
Rajavartijat pysäyttävät Haaparannallta tulevia autoja ja kulkuneuvoja Tornion rajalla. Arkistokuva.
Kuva: Nina Susi

Länsi-Suomen merivartiosto suorittaa Torniossa keskiviikkona 28. huhtikuuta vapaaehtoisen kyselyn maahan saapuville rajanylittäjille. Merivartioston tiedotteen mukaan kyselyllä selvitetään rajanylityksen syytä ja rajayhteisöön kuulumista.

Merivartiosto toivoo myönteistä suhtautumista kyselyyn.