Kolumni: Taide on lää­ket­tä moneen pulmaan

Hukkumiset: Joka toisen huk­ku­mi­sen taus­tal­la piilee suo­ma­lai­sil­le tyy­pil­li­nen sairaus

Län­si-Poh­jan lää­kä­rit ve­toa­vat: Asiaton lii­ken­nöin­ti län­si­ra­jal­la on lo­pe­tet­ta­va – rajan yli py­ri­tään jat­ku­vas­ti ilman oikeaa syytä

Länsirajan ylittäminen edellyttää asianmukaista todistusta ja täytyy perustua välttämättömään työssäkäyntiin.
Länsirajan ylittäminen edellyttää asianmukaista todistusta ja täytyy perustua välttämättömään työssäkäyntiin.
Kuva: Jussi Leinonen

Lapin länsirajalla on viimeisten viikkojen aikana lisääntynyt ilmiö, jossa raja pyritään ylittämään ilman asiallista syytä erilaisiin perusoikeuksiin vedoten. Asiasta tiedottavat Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Jyri J. Taskila sekä Tornion kaupungin johtava lääkäri Pertti Sakaranaho.

– Vetoamme alueen väestöön tämän asiattoman rajankäynnin kitkemiseksi, jotta tartuntatautiviranomaiset  ja terveydenhuolto voivat keskittyä epidemian rajoittamistoimiin täysipainoisesti, lääkärit kirjoittavat.

Tartuntatautiviranomaisten päähuomio Länsi-Pohjassa kohdistuu tällä hetkellä epidemian voimakkaaseen rajoittamiseen ja tartuntaketjujen selvittämiseen.

– Asiattomien rajanylitysten edellyttämä lisääntyvä huomio vie voimavaroja tästä epidemian rajoittamistyöstä ja vaikeuttaa voimavarojen oikeaa kohdentamista, tiedotteessa todetaan.

Rajavartiolaitos ja Länsi-Pohjan tartuntatautiviranomaiset ovat viikkoja tehneet yhteistyötä ja seuranneet länsirajan tilannetta. Tavoitteena on vähentää riskiä valtakunnan rajan ylitse tapahtuvaan koronavirustartuntaan.

Valtioneuvoston ohjeiden mukaisesti länsirajan ylittäminen edellyttää asianmukaista todistusta ja täytyy perustua välttämättömään työssäkäyntiin.

Rajankäyntiin liittyvät rajoitukset on asetettu väestön terveyden turvaamiseksi. Tätä valvoo rajavartiolaitos yhdessä terveydenhuollon kanssa.

Tartuntatautiviranomaiset joutuvat aloittamaan rajavartioston pyynnöstä epäasiallisten rajanylittäjien osalta tartuntatautilainmukaiset selvittelyt siitä, täyttyvätkö lain mukaiset karanteeniin asettamiskriteerit.

Tällainen toiminta tulee viivästyttämään rajan yli tapahtuvaa liikennettä niiden henkilöiden osalta, joilla ei ole asianmukaista todistusta.

Lue myös:

Yli­tor­nio on nyt Suomen mustin ko­ro­na­kun­ta – "Voi kun tämä pian lop­pui­si"

Län­si-Poh­ja on ko­ro­na­kar­tan toi­sek­si tummin ja uusia ta­pauk­sia to­de­taan suh­tees­sa eniten – Mi­nis­te­riön mukaan eris­tä­mi­nen ei olisi pe­rus­tel­ta­vis­sa Uu­den­maan tavoin

Yli­tor­nion kun­nan­joh­ta­ja: Ko­ro­na­ti­lan­ne on huo­les­tut­ta­va ja epi­de­mia on toden teolla päällä – ra­joi­tuk­sis­ta lip­su­taan ja alueel­la on useita tar­tun­ta­ket­ju­ja

Yk­si­kään Län­si-Poh­jan kuu­des­ta ko­ro­na­uh­ris­ta ei asunut ko­to­naan – kaik­kien kuo­le­mien taus­tal­la on sama alkusyy

Län­si-Poh­jas­sa todettu useita ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja, joiden lähde ei ole tie­dos­sa – sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä tur­vau­dut­tu hen­ki­lös­tö­re­ser­viin