kolumni: Eikö ka­las­tus­la­ki olekaan kai­kil­le sama? Kysymys on nyt ajan­koh­tai­sem­pi kuin koskaan

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Tilaajille

Lakiin vaa­ti­mus val­ta­kun­nan­so­vit­te­li­jan puo­lueet­to­muu­des­ta? Akava pis­täi­si työ­eh­to­kiis­to­jen so­vit­te­lun täys­re­mont­tiin

Valtakunnansovittelijat ovat luoneet lakiin perustumattomia käytäntöjä työehtokiistojen sovittelussa, sanoo keskusjärjestö Akava. Se nostaa esimerkiksi pyrkimyksen niin sanottuun yleiseen linjaan, jossa palkankorotusten yläraja määrittyy neuvottelukierroksen avanneen alan pohjalta. Akava kirjaisi lakiin vaatimuksen valtakunnansovittelijan puolueettomuudesta ja perustaisi sovittelijan toimistoon yksikön keräämään taloustietoa työehtokiistojen sovittelun pohjaksi.

Postialan työkiistaan etsittiin sopua valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan johdolla marraskuussa 2019.
Postialan työkiistaan etsittiin sopua valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan johdolla marraskuussa 2019.
Kuva: Joel Maisalmi

Korkeasti koulutettuja edustava työmarkkinakeskusjärjestö Akava ja sen neuvottelujärjestöt esittävät merkittäviä uudistuksia työehtokiistojen sovittelujärjestelmään. Akava muun muassa palkkaisi valtakunnansovittelijan tueksi kaksi päätoimista sovittelijaa. Nykymallissa valtakunnansovittelijan tukena on vain sivutoimisia sovittelijoita.

Järjestö esittää lakiin kirjausta valtakunnansovittelijan puolueettomuus- ja osaamisvaatimuksesta sekä määräajoista sovittelun aloittamiseen ja sovintoehdotuksen antamiseen. Akava myös lisäisi sovintoehdotusten julkisuutta.