työtaistelut: Yk­si­tyi­sen so­siaa­li­pal­ve­lu­alan työ­rii­das­sa ei vielä sopua – uudet lakot uh­kaa­vat alkaa kes­ki­viik­ko­na

kolumni: Säh­kö­tuet olivat pa­niik­ki­rat­kai­su, jossa rahaa jaet­tiin surutta myös rik­kail­le

pääkirjoitus: Hal­li­tus­neu­vot­te­li­jat se­lät­ti­vät en­sim­mäi­sen krii­sin­sä, mikä lu­pai­lee por­va­ri­hal­li­tus­ta – se tar­vit­see sel­viy­tyäk­seen korkeaa krii­sin­sie­to­ky­kyä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lähes neljä kuu­kaut­ta kes­tä­nyt lakko päät­tyy: UPM ja Pa­pe­ri­liit­to hy­väk­syi­vät so­vin­to­eh­do­tuk­sen

Uudet työehtosopimukset ovat voimassa neljä vuotta eli kevääseen 2026 asti. Palkankorotuksista neuvotellaan uudelleen kahden vuoden kuluttua.

Helsinki
Painopaperi tulee Ouluun pääosin Jämsänkosken UPM:n tehtaalta.

Metsäyhtiö UPM ja työntekijöitä edustava Paperiliitto ovat hyväksyneet sovittelija Leo Suomaan tekemän sovintoehdotuksen koko työriidan ratkaisemiseksi. Osapuolet kertovat asiasta tiedotteissaan.

Sovintoehdotus koskee kaikkia viittä UPM:n liiketoiminta-aluetta, joissa Paperiliitto on ollut sopimuskumppanina.

Uudet työehtosopimukset ovat voimassa neljä vuotta eli kevääseen 2026 asti. Palkankorotuksista neuvotellaan uudelleen kahden vuoden kuluttua.

Paperiliiton lakko UPM:n tehtailla alkoi vuoden alussa, eli lakko on kestänyt lähes neljä kuukautta.

Osapuolten oli vastattava sovintoehdotukseen perjantaina kello 16:een mennessä. Viittä liiketoiminta-aluetta koskevat esitykset oli hyväksyttävä tai hylättävä yhtenä kokonaisuutena.

Paperiliitto: Työajan lisäys ilman korvausta ei toteutunut

Saavutetut ratkaisut kattavat UPM:n kaikki paperiliittolaiset jäsenet.

– Lakkorivit pitivät koko 112 päivää kestäneen lakon ajan. Siitä valtavan iso kiitos jäsenille, teidän ansiostanne on nyt saavutettu työehtosopimus UPM:n kaikille toimialoille, sanoo Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala tiedotteessa.

Paperiliiton mukaan sen keskeisenä tavoitteena neuvotteluissa oli pitää alan työehdot yhtenevinä myös nykyisessä yrityskohtaisen sopimisen mallissa. Liiton mukaan tähän tavoitteeseen pääsy oli vaikeinta UPM:n kanssa. Liitto sanoo, ettei työnantajan vaatima työajan lisäys ilman korvausta toteutunut.

UPM: Uudet työehdot edistävät kilpailukykyä

UPM sanoo olevansa erittäin tyytyväinen sovintoesitysten hyväksymiseen ja pitkän lakon päättymiseen.

– UPM ja Paperiliitto tekivät historiaa solmimalla viisi liiketoimintakohtaista työehtosopimusta, jotka korvaavat 1940-luvulta peräisin olevan paperiteollisuuden työehtosopimuksen. UPM:n pitkäaikainen tavoite on ollut sopia työehdoista siellä, missä työntekemisen olosuhteet tunnetaan parhaiten eli liiketoiminnoissa, sanoo UPM:n henkilöstöjohtaja Riitta Savonlahti tiedotteessa.

– Prosessi oli pitkä, mutta lopulta sovimme yhdessä kunkin liiketoiminnan tarpeet ja erityispiirteet huomioivat työehdot. Ne edistävät liiketoimintojen ja yksiköiden tuottavuutta sekä kilpailukykyä ja takaavat myös työntekijöille hyvät ehdot, kommentoi UPM:n työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén tiedotteessa.

Paperiliitto torjui aiemmat sovintoesitykset

Viime viikolla Paperiliitto hylkäsi Suomaan tekemät neljä sovintoesitystä. Esitykset kattoivat UPM:n liiketoiminta-alueista biopolttoaineet, sellun, erikoispaperit ja tarramateriaalit. Sen sijaan Communication Papers eli painopaperien valmistus ei ollut mukana aiemmissa sovintoesityksissä. Paperiliiton mukaan neljää liiketoiminta-aluetta koskevat sovintoesitykset olisivat kattaneet vasta puolet UPM:n paperiliittolaisista jäsenistä.

UPM ei ole julkistanut tietoja lakon taloudellisesta vaikutuksesta. Tietoja saadaan ensi tiistaina, kun yhtiö julkaisee osavuosikatsauksensa vuoden ensimmäiseltä neljännekseltä.

Analyysiyhtiö Inderes on arvioinut, että lakko aiheuttaisi UPM:lle muutaman miljoonan euron liikevoiton menetyksen päivää kohden. Lakko on kestänyt yli sata päivää, joten se on voinut leikata UPM:n tuloksesta jo satoja miljoonia euroja.

UPM halusi liiketoiminnoille erilliset tessit

UPM on halunnut tehdä erilliset työehtosopimukset eri liiketoiminnoilleen. Paperiliitto taas piti lähtökohtana yrityskohtaista sopimusta, jollaiset se on solminut Stora Enson ja Metsä Groupin kanssa. Työtaistelun aikana Paperiliitto kuitenkin ilmoitti suostuvansa neuvottelemaan UPM:n kanssa liiketoimintakohtaisista sopimuksista.

Aiemmin työehtosopimuksista Paperiliiton kanssa neuvotteli työnantajajärjestö Metsäteollisuus. Se kuitenkin irtautui työehtosopimustoiminnasta syksyllä 2020, minkä seurauksena työehdoista sopiminen siirtyi yritystasolle.