Lä­hel­tä­pi­ti-ti­lan­ne herätti huolen tur­val­li­suu­des­ta – Sa­ha­saa­ren­ka­dul­le lai­tet­tiin stop­pi­mer­kit

Ison tehdasprojektin suunnitteleminen keskelle asutusta on haastaavaa.

Sahasaarenkadulla, Ojakadulla ja Karpinkadulla on työmaita meneillään.
Sahasaarenkadulla, Ojakadulla ja Karpinkadulla on työmaita meneillään.
Kuva: Taina Nuutinen-Kallio

Metsä Groupin tehdashankkeen vuoksi liikenteen määrä on kasvanut alueella. Tehdashankkeen tiedottaja, viestintäpäällikkö Anna-Liisa Pennanen kertoo, että työmaalla tehdään pääasiassa maanrakennus- ja paalutustöitä, joten tällä hetkellä lisääntynyt työmaaliikenne liittyy näihin töihin.

– Työmaalla työskentelee päivittäin noin 200 henkilöä ja 40 yritystä, joten myös henkilöliikenne on lisääntynyt jonkun verran, hän kertoo.

Kemin Karihaaran koulun rehtori Jukka Vaaramaa on huolestunut koulumatkan turvallisuudesta Karihaaran alueella.

– Koulun pohjoispuolen turvallisuus on muuttunut radikaalisti. Kivirekkoja menee tehdasalueelle jatkuvasti.

Koululle kantautui viesti läheltäpiti-tilanteesta, jossa lapset meinasivat jäädä rekan alle Lapintien ja Sahasaarenkadulla valoristeyksessä.

– Risteys on hyvin vaarallinen. Se on ollut sitä aina. Autoilijat ajavat aika lujaa ja risteys saatetaan ylittää “vanhoilla vihreillä”.

Koululaisten jättöalue eri paikassa

Karihaaran koulun pohjoispuolella, esimerkiksi Ojakadulla ja Karpinkadulla on työmaita, jotka liittyvät Metsä Groupin tehdashankkeeseen. Tuolla alueella Kemin Energia ja Vesi tekee putki- ja johtoväistötöitä, jotka mahdollistavat radan ja kadun rakennustöiden aloituksen. Eli Metsä Fibren lisäksi myös muut toimijat tekevät uuden tehtaan rakentamiseen liittyviä töitä.

– Suurin osa alakoululaisistamme saapuu kouluun pohjoispuolelta, Vaaramaa kertoo.

Vaaramaa on viestinyt vanhemmille koulumatkaturvallisuuden heikentymisestä Wilma-viesteillä. Hänen arvionsa mukaan vanhemmat kuljettavat tällä hetkellä lapsiaan kouluun enemmän kuin tavallisesti.

– Koululaisten jättöalue on nyt eri paikassa. Se siirrettiin Karihaaran urheilukentän vierestä Marttalankadun puolelle koulun eteläpäähän, jotta saadaan autot ja lapset pois työkoneiden keskeltä.

Vaaramaa kertoo keskustelevansa eri toimijoiden kanssa säännöllisesti liikenneturvallisuuden muutoksista.

– Muuttuvista liikennejärjestelyistä viestitään koteihin aina sen mukaan, mitä on työn alla.

Pyöräilijät rekkojen keskellä

Vaarallisia tilanteita on ollut myös Sahasaarenkadun ja Koivuharjun/Tornionkadun risteyksessä. Sahasaarenkatua ajavilla on ollut väistämisvelvollisuus, mutta sitäpä eivät ole kaikki kuljettajat huomanneet: Karihaarassa ja Sahansaarenkadulla liikkuu nyt paljon uusia toimijoita, joille alue ei ehkä ole tuttu.

Sahasaarenkadun kevyenliikenteen väylästä on ollut jonkin aikaa pätkä pois käytöstä putkitöiden vuoksi.

Niinpä kävelijät ja pyöräilijät ovat joutuneet taittamaan osan matkasta Sahasaarenkatua rekkojen keskellä.

Kemin kaupungin tekninen johtaja ja yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Grönvall arvioi, että tämä ratkaisu on liikenneturvallisuuden kannalta haastavin tällä hetkellä.

– Sen vuoksi Sahasaarenkadulle on laitettu stoppimerkit, eli risteyksessä on aina pysähdyttävä.

Grönvallin mukaan tämän mittaluokan työmaiden suunnitteleminen keskelle asutusta on erittäin haastavaa.

– Turvallisuus on ykkösprioriteettimme koko ajan. Vaaramomentteja on kuitenkin aina, vaikka pyrimme minimoimaan niitä liikennejärjestelyillä.

Hän kertoo, että sekä Kemin Energian ja Veden urakoitoitsijoita että Metsä Groupin työmaan liikennöitsijöitä on muistutettu noudattamaan erityistä varovaisuutta liikenteessä. Varovaisuutta vaaditaan nyt myös kaikilta liikkujilta.