Pääkirjoitus: Pan­de­mia ja Venäjän hyök­käys Uk­rai­naan ovat jät­tä­neet il­mas­ton­muu­tok­sen var­joon­sa – pla­neet­tam­me elin­kel­poi­suus on yhä uhat­tu­na

Kolumni: Onko Lapilla edes­sään ener­giae­vak­kou­den aika?

Lentopallo: Pe­run­gan Poikien lii­ga­tai­val jatkuu sit­ten­kin – vii­mei­sen il­ta­päi­vän tukijat rat­kai­si­vat, että kai­vat­tu 55000 euroa saatiin kasaan

Tilaajille

Kym­me­nes­osa Suomen tuu­li­voi­ma­hank­keis­ta si­joit­tuu Lappiin – Lue ju­tus­tam­me, nou­see­ko ko­ti­kun­taa­si uutta tuu­li­voi­maa

Lapissa on tällä hetkellä vireillä yhteensä 23 tuulivoimahanketta, joista neljäsosa on Tervolassa. Luonto- ja maisema-arvojen lisäksi hankkeet täytyy sovittaa yhteen poronhoidon ja matkailuelinkeinojen kanssa.

Simon Sarvisuolle nousevan Leipiö 3 -tuulipuiston rakennustyöt ovat vielä kesken. Hanke valmistuu täyteen sähköntuotantoonsa vuoden 2022 aikana. Kuvassa Leipiö 2 -tuulivoimapuisto Simossa. Arkistokuva.
Simon Sarvisuolle nousevan Leipiö 3 -tuulipuiston rakennustyöt ovat vielä kesken. Hanke valmistuu täyteen sähköntuotantoonsa vuoden 2022 aikana. Kuvassa Leipiö 2 -tuulivoimapuisto Simossa. Arkistokuva.
Kuva: Nina Susi

Suomen Tuulivoimayhdistyksen (STY) mukaan Suomessa oli vuoden alussa vireillä yhteensä 249 maa- ja merituulivoimahanketta.

Niistä noin kymmenesosa sijoittui Lappiin – tällä hetkellä suunnitteilla tai rakenteilla olevia tuulivoimahankkeita on maakunnassa yhteensä 23.