Liikenne: Puu­ta­va­ra­pu­la rat­ke­si: Jeesiön sil­ta­työ­maa So­dan­ky­läs­sä sai parrut läheltä – työ­maal­la ura­koi­va 72-vuo­tias Pekka Tor­vi­nen on sa­han­nut puuta 16-vuo­tiaas­ta lähtien

Pääkirjoitus: Lapin kes­kus­ta­joh­don on poh­dit­ta­va, onko Väy­ry­ses­tä enemmän haittaa vai hyötyä eh­dok­kaa­na – tilanne on puo­lueel­le nolo ja kiu­sal­li­nen

Kolumni: En muista, että olisin koskaan tun­te­nut tar­vet­ta suu­ko­tel­la tun­te­mat­to­man ihmisen kättä kadulla – en ku­vit­te­le, että miehet ovat ole­mas­sa vain minua varten

Kuopion bio­teh­das­han­ke tor­pat­tiin – KHO kumosi ym­pä­ris­tö­lu­van ve­sis­tö­hait­to­jen vuoksi, Kemiin suun­ni­tel­tu in­ves­toin­ti on Kuo­pio­ta suu­rem­pi

Finnpulpin biotuotetehdas kariutui ympäristölupaan, jota se ei saanut.
Finnpulpin biotuotetehdas kariutui ympäristölupaan, jota se ei saanut.
Kuva: Joel Maisalmi

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on päättänyt, että Kuopioon suunniteltu Finnpulpin biotuotetehdas ei saa ympäristölupaa. KHO perustelee päätöstä muun muassa Kallaveden ekologisella tilalla.

Oikeuden mukaan Kallaveden ekologinen tila on vaarassa heikentyä vesipuitedirektiivin vastaisesti, jos vesistöön kohdistuva kuormitus vielä nykyisestä kasvaa.

KHO hyväksyi haitankärsijöiden ja ympäristönsuojeluyhdistysten valitukset ja kumosi Vaasan hallinto-oikeuden ja Itä-Suomen aluehallintoviraston (avi) päätökset.

Itä-Suomen avi oli myöntänyt Kuopion Sorsasaloon kaavaillulle tehtaalle ympäristöluvan maaliskuussa 2018, ja Vaasan hallinto-oikeus oli pitänyt ympäristöluvan voimassa omalla päätöksellään syyskuussa 2018. Nyt KHO:n ratkaisu kumoaa avin ja hallinto-oikeuden aiemmat päätökset.

KHO sanoo tiedotteessaan, että jos Finnpulpin tehdas olisi toteutunut suunnitelmien mukaan, se olisi ollut poikkeuksellisen suuri. Kallaveden rannalle suunniteltu tehdas olisi tuottanut jopa 1,2 miljoonaa tonnia havusellua vuodessa.

– Tehdas olisi sijoitettu virkistysarvoiltaan ja vedenottokäytöltään merkittävälle alueelle. Tehtaan jätevedet olisi purettu Kallaveden Kelloselälle. Kokonaiskuormitus olisi ollut niin suuri, että vaarana olisi ollut ympäristönsuojelulaissa kielletty merkittävä vesistön pilaantuminen, KHO toteaa.

Finnpulpin suunnitteleman tehdashankkeen investointisumma olisi ollut 1,6 miljardia euroa. Kyseessä olisi ollut erittäin merkittävä investointi suomalaisessa metsäteollisuudessa. Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre suunnittelee parhaillaan 1,5 miljardin euron investointia uuden biotuotetehtaan rakentamiseksi Kemiin.

Edit 19.12. kello 10.00: Päivitetty juttua kauttaaltaan .