Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

Kuntia tar­vi­taan ym­pä­ris­tö­krii­sis­sä

Suomen tavoite on olla hiilineutraali hyvinvointivaltio 2035 mennessä. Suomi on myös kansainvälisesti sitoutunut pysäyttämään luonnon köyhtymisen. Tavoitteet eivät toteudu ilman kuntia, jotka ovat keskeisiä toimijoita ympäristöasioissa. Päätöksillä on kiire, sillä ne on tehtävä tulevien valtuustojen toimikaudella. Siksi kuntavaali on tärkeä.

Ilmaston kannalta isoin kysymys on kunnan energiaratkaisu. On tärkeää, että kunnissa siirrytään pois polttoon perustuvasta energiantuotannosta. Ratkaisu löytyy eri keinojen älykkäästä yhdistelmästä: energiatehokkuudesta ja -varastoista, joustavista energiaverkoista, lämpöpumpuista, geotermisestä energiasta, hukkalämmön hyödyntämisestä ja kysyntäjoustoista, joiden avulla polttoaineiden käytön tarve minimoidaan. Fossiilisen energian korvaaminen valtaosin bioenergialla, kuten metsähakkeella, ei ole kestävä ratkaisu. Bioenergiaa ei myöskään riitä kaikille.