Pääkirjoitus: Suur­pe­dot tap­poi­vat 2020 en­nä­tys­mää­rän poroja, mikä näkyi myös valtion mak­sa­mis­sa kor­vauk­sis­sa – sys­tee­mis­sä on yhä paljon pa­ran­ta­mi­sen varaa

Petovahinkokorvaukset: Ka­to­tal­ven kallis lasku – Vuonna 2020 po­ron­omis­ta­jil­le mak­set­tiin kor­vauk­sia 7,3 mil­joo­naa euroa

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Kun­ta­lai­sia ar­vos­ta­va pää­tök­sen­te­ko ta­kai­sin

Valtuustokausi on ollut monin tavoin murheellinen. Räikeimpiä esimerkkejä ovat kunnanjohtaja Kirsi Virtasen eroon johtaneet tapahtumat ja tuulivoimakysymys. Myös moniin elinvoimaa lisääviä hankkeisiin on suhtauduttu penseästi. Päättäjien tulisi arvostaa kuntalaisia, joilta he saavat valtuutuksen toimia kunnan parhaaksi. Näin ei ole toimittu ja tällä on kielteiset vaikutukset.

Kunnanjohtajan eroprosessi vahingoitti kunnan mainetta, mikä ei edistä sen veto- ja pitovoimaa. Tuulivoimakysymyksessä ei voi hyväksyä sitä, ettei kunnanhallitus huomioinut valtuuston poliittista ohjausta, vaan vei mahdollisuuden miljoonien kiinteistöverotuloihin. Tilanne on käsittämätön, kun huomioi kuntatalouden tiukat ajat. Lisätuloja olisi tarvittu kipeästi, jotta kunta pystyy tuottamaan kuntalaisten palvelut.