Ilmasto: Ark­ti­nen alue on läm­men­nyt neljä kertaa no­peam­min kuin maa­pal­lo kes­ki­mää­rin

Kuvagalleria: 80 vuoden ta­kai­sia ja­lan­jäl­kiä pitkin – va­la­mars­si vie Ivalon ra­ja­jää­kä­ri­komp­pa­nian alok­kaat et­si­mään ra­jo­jaan

Pääkirjoitus: Saa­me­lais­kä­rä­jät päätti ottaa ai­ka­li­sän totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sion jatkon suhteen – ilman luot­ta­mus­ta ko­mis­sion työn jat­ka­mi­nen on mah­do­ton­ta

Tilaajille

Kun­ta-alan työn­te­ki­jät ha­lua­vat pai­kal­li­set neu­vot­te­lut koronan ai­heut­ta­man kuor­mi­tuk­sen kor­vaa­mi­ses­ta – "Ei ole työtä, mihin korona ei olisi vai­kut­ta­nut"

Kunnilla on kolme viikkoa aikaa vastata neuvottelupyyntöihin.

Pääluottamushenkilö Marko Bohm uskoo, että neuvottelut kaupungin kanssa saadaan aloitettua. Korona-ajan tuomaa kuormaa voitaisiin keventää maksamalla työntekijöille kertakorvaukset ja tarkastelemalla palkkoja.
Pääluottamushenkilö Marko Bohm uskoo, että neuvottelut kaupungin kanssa saadaan aloitettua. Korona-ajan tuomaa kuormaa voitaisiin keventää maksamalla työntekijöille kertakorvaukset ja tarkastelemalla palkkoja.
Kuva: Anssi Jokiranta

Kunta-alan työntekijät pyytävät kuntia paikallisiin neuvotteluihin sopimaan koronapandemian aiheuttaman ylimääräisen työn ja vastuun korvaamisesta sekä kuormituksen hallinnasta. Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO jätti neuvottelupyynnön kunnille ympäri Suomen.

Pyyntö koskee niitä työpaikkoja, joissa asiasta ei ole vielä neuvoteltu tai sovittu paikallisesti. Taustalla on kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön, opettajien, esihenkilöiden ja asiantuntijoiden uupuminen yhä jatkuvassa koronatilanteessa.