Pääkirjoitus: Liit­ty­mi­nen Poh­jois-Poh­jan­maa­han tuskin pe­las­tai­si Län­si-Poh­jan syn­ny­tyk­siä

Kolumni: Kie­li­muu­ri ui­ma­hal­lis­sa ja muita arkisia koh­taa­mi­sia tu­ris­ti­kau­pun­gis­sa

Ku­lut­ta­jien luot­ta­mus valahti mit­taus­his­to­rian an­keim­paan lu­ke­maan, kaik­kein hei­koim­mat luvut Poh­jois-Suo­mes­sa

Ekonomisti arvioi kuluttajien keskittyvän nyt päivittäiseen perushyvinvointiinsa, suurempia hankintoja lykätään.

Helsinki
Suomalaisten arvio oman talouden nykytilasta synkkeni ja on nyt mittaushistorian huonoin. Kuvituskuva.
Suomalaisten arvio oman talouden nykytilasta synkkeni ja on nyt mittaushistorian huonoin. Kuvituskuva.
Kuva: Pekka Peura

Suomalaisten kuluttajien tunnelmat olivat ennätysmäisen ankeat joulukuussa, kertoo Tilastokeskuksen luottamusindikaattori. Luottamuksen saldoluku painui lukemaan –18,5, heikommaksi kuin koskaan vuonna 1995 alkaneen mittaushistorian aikana.

Alueellisesti tarkasteltuna kaikkein huonointa kuluttajien luottamus oli Pohjois-Suomessa, missä luku vajosi –21,6:een.

Lukemat ovat olleet kehnot aina tämän vuoden maaliskuun mittauksesta alkaen. Syksyllä lukema vahvistui hiukan syyskuusta marraskuuhun mutta vajosi jälleen joulukuussa uuteen pohjanoteeraukseen.

Kuluttajista 38 prosenttia arvioi joulukuussa, että heidän oman taloutensa tila on huonompi kuin vuosi sitten. Peräti 84 prosenttia arvioi, että Suomen taloustilanne on nyt huonompi kuin vuosi siten.

Vain 15 prosenttia uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Yli puolet, 53 prosenttia, ennakoi sen huononevan.

Työttömyyden odotettiin lisääntyvän tulevan vuoden aikana. Liki 46 prosenttia odotti, että työttömyys pahenisi, ja vain 14 prosenttia odotti sen kohenevan.

Kestotavaroiden ostaminen ei tässä tilanteessa kuluttajia suuremmin kiinnosta. Joulukuussa ajankohta nähtiin lähes huonoimpana koskaan kestotavaroiden ostamiselle. Vain 9 prosenttia kuluttajista katsoi, että aika oli joulukuussa otollinen suurille hankinnoille. Vain 13 prosenttia suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä. Auton ostamista harkitsi 11 prosenttia, ja yhtä moni mietti asunnon hankkimista, selvästi vähemmän kuin keskimäärin. Asunnon peruskorjaaminen kuitenkin kiinnosti saman verran kuin yleensä.

Yleisesti kuluttajat arvioivat oman rahatilanteensa joulukuussa enää keskimääräiseksi. Kuluttajien arvio inflaatiosta kyselyhetkellä nousi mittaushistorian korkeimmaksi, kun vastaajat arvioivat kuluttajahintojen nousseen viime vuoden joulukuusta 8,6 prosenttia. Ensi vuodelle kuluttajat odottivat hieman hidastuvaa nousutahtia, 6,2 prosenttia.

Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki arvioi pikakommentissaan, että raju inflaatio, korkojen nousu, huoli energian riittävyydestä, sota Ukrainassa ja yleinen epävarmuus tulevasta huolettavat niin kuluttajia kuin yrityksiä. Hän ennakoi, että kuluttajat muuttavat nyt ostoskäyttäytymistään ja keskittyvät pitämään huolta päivittäisestä perushyvinvoinnista.

Palveluyrityksillä nousua, vähittäiskaupalla synkkää

Yritysten tunnelmat sen sijaan eivät olleet aivan yhtä murheelliset. Kokonaisuutena yritysten luottamuksen lasku pysähtyi joulukuussa palvelujen luottamuksen nousun ansiosta, kertoo Elinkeinoelämän keskusliitto EK.

– Teollisuudessa poljettiin paikallaan, kun taas rakentamisessa tultiin hieman alaspäin. Eniten notkahti vähittäiskauppa. Kuluttajaa lähellä olevat alat ovat yhä eniten paineessa. Kysynnän hiipuminen näkyy varastojen kasvuna, EK:n johtaja Sami Pakarinen summasi tiedotteessa.

Teollisuusyritysten luottamuslukema oli sama kuin marraskuussa eli –8. Rakennusyritysten luottamus laski kahdella pisteellä lukemaan –14. Vähittäiskaupan luottamus heikkeni eniten, ja uusi pisteluku oli –23, kun marraskuun luku oli –13.

Vain palveluala kohensi lukujaan, kun joulukuun luottamusindikaattori ylsi lukuun +4 nousten marraskuusta kolmella pisteellä.

Kaikkien sektorien luottamus oli joulukuussa alle pitkän aikavälin keskiarvon.

Kuoppamäki katsoi, että yritysten luottamuksen laskutahdin loivuus viime kuukausina kertoo siitä, että Suomen talous heikkenee, mutta ei ole suin päin syöksymässä syvään lamaan.

–  Taloustilanteen kohentuminen edellyttää inflaation laskemista ja maailmantalouden tilanteen kohentumista, jotta kuluttajien ostovoima ja yritysten vientikysyntä voivat elpyä, Kuoppamäki kirjoittaa.