Tähtijuttu: Saa­ri­se­län uuden pol­ku­juok­su­ta­pah­tu­man rei­til­lä piti muistaa sulkea po­ro­ai­ta ja odottaa ka­ve­rei­ta

Kuvakertomus: Ensin soi huu­li­harp­pu, ja sitten varsat as­te­li­vat raadin eteen

Kuk­ko­laan tu­tus­tu­mi­nen nousi mat­kan­jär­jes­tä­jien suo­sik­ki­koh­teek­si – ra­ja­ton­ta rajaa voi­tai­siin mark­ki­noi­da entistä pa­rem­min

Haaparannan ja Tornion aluetta on tehty tunnetuksi kansainvälisille matkanjärjestäjille.

Two Countries – One Destination (TCOD) -hankkeessa luodaan matkailun toimintamalli, jolla Tornion ja Haaparannan alueen matkailua on tarkoitus kehittää. Hanke tulee päätökseen syyskuun lopussa. Se on tavallaan jatkoa Tornion matkailun Master Plan -hankkeelle, jossa laadittiin Torniolle matkailualan kokonaisvaltainen kehittämissuunnitelma.

TCOD-hankkeen yhtenä päätarkoituksena on tehdä aluetta ja alueen yrityksiä tunnetuksi kansainvälisille matkanjärjestäjille.