Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Tilaajille

Kuhan koulu Ra­nual­la siirtyy etä­ope­tuk­seen – kou­lul­la ta­pah­tui jouk­koal­tis­tu­mi­nen, mas­ki­suo­si­tus laa­je­nee kos­ke­maan kaikkia kou­lu­lai­sia

Ranuan Kuhan koululla on tapahtunut joukkoaltistuminen koronalle, kunta tiedottaa. Koulu on siirretty etäopetukseen 14.–18. tammikuuta väliselle ajalle esiopetusta lukuun ottamatta.

Riski koronatartunnan saamiselle on Ranuan kunnan mukaan kunnassa erityisen korkea.