Keskiviikkona ukkostaa: Koko maassa nyt poik­keuk­sel­li­sia hel­tei­tä – ­kes­ki­viik­ko­na etenkin Länsi- ja Luo­teis-Lap­piin luvassa vaa­ral­li­sen voi­mak­kai­ta uk­kos­puus­kia

Kolumni: So­vin­non te­ke­mi­nen on pro­ses­si

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Kou­lu­ku­ja vai He­po­suo? Uuden Vaa­ran­lam­men koulun si­jain­ti rat­ken­nee syys­kuus­sa

Esillä on yhä kaksi vaihtoehtoa.

Vaaranlammen koulukiinteistö on ollut tyhjillään joulukuusta 2016. Koulutyö siellä päättyi vakaviin sisäilmaongelmiin, jotka eivät ratkenneet useista korjausyrityksistä huolimatta.
Vaaranlammen koulukiinteistö on ollut tyhjillään joulukuusta 2016. Koulutyö siellä päättyi vakaviin sisäilmaongelmiin, jotka eivät ratkenneet useista korjausyrityksistä huolimatta.
Kuva: Jussi Pohjavirta

Vaaranlammen koulun uusi sijainti ratkennee kuukauden sisällä.

– Esillä on yhä kaksi vaihtoehtoa, uuden koulun rakentaminen Isoaavantielle Heposuolle tai monitoimitalon rakentaminen Koulukujalle Vaaranlammelle, sanoo koulutuspalveluiden palvelualuepäällikkö Kai Väistö.

Koulutuspalvelut valmistelee parhaillaan esitystä Rovaniemen sivistyslautakunnalle, joka saa asian päätettäväkseen 24. päivä syyskuuta pidettävässä kokouksessa.

Vaaranlammen koulu on toiminut tammikuusta 2017 väistötiloissa Kairatiellä sisäilmaongelmien vuoksi.

Uuden koulurakennuksen sijainti on herättänyt runsaasti keskustelua. Sen rakentamista entiselle paikalleen Korkalovaaran vanhimman osan, Vaaranlaen kerrostaloalueen läheisyyteen on vaadittu muun muassa adressilla. Esiin on nostettu muun muassa sosiaaliset tekijät ja koulun merkitys kaupunginosan tulevaisuudelle.

Kai Väistön mukaan valmistelussa on huomioitu alueen asukkailta saatu palaute.

– Pyritään löytämään ratkaisu, joka on toimiva ja hyvä muidenkin kuin koulupalveluiden näkökulmasta, hän sanoo.

Esitykseen kuuluu myös kaupunkisuunnittelun lausunto.

"Tavoitteena on huomioida myös koko alueen kehittyminen vuosiksi eteenpäin."
Kai Väistö
koulutuspalveluiden palvelualuepäällikkö, Rovaniemen kaupunki

– Tavoitteena on huomioida myös koko alueen kehittyminen vuosiksi eteenpäin.

Kai Väistön mukaan monitoimitalo-vaihtoehdossa ovat koulun lisäksi mukana liikunta-, nuoriso- ja kirjastopalvelut.


Y-tontti mukana asemakaavaehdotuksessa

Vaihtoehtoinen paikka 2–3-sarjaisena toteutettavalle alakoululle on uuden omakotitaloalueen yhteydessä Isoaavantien ja Kiveliöntietä jatkavan Oinaanvaarantien kulmauksessa.

Kaupunginhallitus hyväksyi elokuun kokouksessaan Mäntyvaara-Heposuo-alueelle asemakaavaehdotuksen, joka sisältää koululle soveltuvan yleisten rakennusten korttelialueen.

Asemakaavan hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto. 

Rovaniemen kaupungin kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi painottaa, ettei kaavoitus ratkaise koulun sijaintia.

– Tontti tarjoaa vaihtoehdon Koulukujalle. Paitsi koulupalveluita, Y-tontille voidaan rakentaa myös myös muita julkisia palveluita kuten päiväkoti tai hoivakoti.

Kaupungin lisäksi palveluita voivat tuottaa yksityiset toimijat.

– Mikäli tontille ei täysimääräisesti yleisiä toimintoja rakenneta, voidaan sen käyttö tarkastella kaavamuutoksessa uudelleen esimerkiksi asuinrakentamiseen, tai se voidaan jättää odottamaan tulevaisuuden tarpeita, Pyhäjärvi sanoo.

Varhaiskasvatukseen ei uusia ryhmiä

Koulutuslautakunnan viime marraskuussa tekemä päätös uudesta Vaaranlammen koulusta sisälsi myös neljän varhaiskasvatusryhmän lisäämisen alueelle. Tämä on jätetty pois valmistelusta.

– Tarkentuneiden väestöennusteiden valossa pärjäämme nykyisellä kapasiteetilla, etenkin kun olemme tilanteessa, jossa investoinnit tulee harkita tarkoin, varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelualuepäällikkö Tarja Kuoksa Rovaniemen kaupungilta toteaa.

– Ruokolammen päiväkodin uudet ryhmät palvelevat myös Länsikankaan tarpeita, ja vuoden päästä valmistuva Ylikylän päiväkoti lisäryhmineen tuo lisää paikkoja palveluverkkoon, hän jatkaa.

Tällä hetkellä Vaaranlammella käytössä poistetun koulurakennuksen vieressä toimii päiväkoti sekä neuvola ja hammashoitola.

Tarja Kuoksan mukaan peruskorjatut tilat soveltuvat hyvin päiväkotikäyttöön.

– Monitoimitalon vaihtoehdossa varmastikin pohditaan erilaisia vaihtoehtoja tilankäytön suhteen,  kuten yhteiskäyttötiloja esiopetuksen osalta.


Muokattu 26.8.2020 klo 16.04: jutusta poistettu virheellinen lause "Kaavaluonnos on nyt kuulemisvaiheessa ja siitä pyydetään Lapin ely-keskuksen lausunto." 

Asemakaavaehdotus on  hyväksymisvaiheessa.