Kolumni: Taide on lää­ket­tä moneen pulmaan

Hukkumiset: Joka toisen huk­ku­mi­sen taus­tal­la piilee suo­ma­lai­sil­le tyy­pil­li­nen sairaus

Tilaajille

Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys Ro­va­nie­men Totto on huo­lis­saan kul­ku­yh­tey­des­tä Pöyliön myl­lyl­le

Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto vaatii, että moottoriajoneuvoliikenne suojellun Pöyliön myllyn pihamaan läpi ja säännöstelypadon yli pitää katkaista. Yleinen etu vaatii Pöyliöjärven itärannalle nykyisen lainsäädännön mukaista koko alueen kattavaa yksityistietoimitusta. Myllykartano on edelleen vakinaisesti asuttu tila eläimineen.

– Yksityistiejärjestely tulee toteuttaa siten, ettei se riko maakunta- ja yleiskaavassa suojeltua ja hyvin säilynyttä Pöyliön myllyn kokonaisuutta. Toimituksessa tulee määrittää tienlinjaus riittävän kauas suojellusta alueesta. Säännöstelypadolle ajo on estettävä sululla, yhdistys toteaa kannanotossaan.