Pääkirjoitus: Pan­de­mia ja Venäjän hyök­käys Uk­rai­naan ovat jät­tä­neet il­mas­ton­muu­tok­sen var­joon­sa – pla­neet­tam­me elin­kel­poi­suus on yhä uhat­tu­na

Kolumni: Onko Lapilla edes­sään ener­giae­vak­kou­den aika?

Lentopallo: Pe­run­gan Poikien lii­ga­tai­val jatkuu sit­ten­kin – vii­mei­sen il­ta­päi­vän tukijat rat­kai­si­vat, että kai­vat­tu 55000 euroa saatiin kasaan

Tilaajille

Koneen Säätiö tukee Lapin tai­tei­li­ja­seu­raa

Koneen Säätiö on myöntänyt Lapin taiteilijaseuralle 100 000 euroa erityisrahoitusta, jonka tavoitteena on taata kestävät ja pitkäjänteiset toiminnan puitteet näkemyksellisille ja taiteenalojaan uudistaville toimijoille.

Koneen Säätiö on valinnut rahoitettavat yhteisöt asiantuntija-arvioiden avulla ilman julkista rahoitushakua. Säätiö tunnisti eri puolilla Suomea sinnikkäästi ja kunnianhimoisesti työskenteleviä ryhmiä, joiden työskentelyolosuhteiden vahvistaminen hyödyttää laajemminkin alan freelancereita työtilaisuuksina.