Rovaniemen sijoitussotkut: Ro­va­nie­mi ei voi antaa meille toi­mioh­jei­ta, sanoo kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön pu­heen­joh­ta­ja kau­pun­gin vaa­ti­muk­ses­ta erottaa Heli Vä­li­kan­gas

Rovaniemen matkailutalvi: Suo­ral­la reit­ti­len­nol­la pääsee 11:een Eu­roo­pan kau­pun­kiin

kolumni: Yh­tey­den­pi­to on vaikea laji

Tilaajille

Kolarin kunta suo­sit­te­lee vält­tä­mään mat­kus­ta­mis­ta Pa­ja­laan

Kolarin kunta suosittelee välttämään Ruotsin Pajalaan suuntautuvaa matkustamista.

Suositus koskee erityisesti niitä henkilöitä, joilla ei ole rokotussuojaa, tai joiden rokotussuoja on puutteellinen, kunta tiedottaa.