Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Tilaajille

Kohti kan­sa­lais­ten ja il­mas­ton­hal­lin­nan Eu­roop­paa – luovien alojen kär­jel­lä ja muo­toi­lu­ve­toi­ses­ti et­si­tään nyt rat­kai­su­ja Ih­mis­ten arkeen

Vuonna 2050 Euroopan tavoitteena on olla ilmastoneutraali. Euroopan maissa eletään silloin sopusoinnussa luonnon ja ihmisten omien valintojen kanssa. Nyt kysytään kansalaisilta, miten tähän tavoitteeseen päästään. Ruohonjuuritason yhdistykset ja yksittäiset ihmiset voivat kertoa näkemyksiään yhtä hyvin kuin isommatkin organisaatiot. Meitä kuunnellaan.

Suomikin voi saada yksin tai yhdessä muiden maiden kanssa yhden kokeilu-Bauhausin. Kaikki riippuu siitä, kuinka aktiivisia olemme, Päivi Tahkokallio sanoo.
Suomikin voi saada yksin tai yhdessä muiden maiden kanssa yhden kokeilu-Bauhausin. Kaikki riippuu siitä, kuinka aktiivisia olemme, Päivi Tahkokallio sanoo.
Kuva: Pekka Aho

EU-komission Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloite voi kuulostaa kapulakieleltä. Mitähän se EU taas sanelee? Ja mikä Bauhaus?

Tässä asiassa poliitikot ja virkamiehet eivät kerro meille, kuinka tulee toimia. Me kerromme heille.