Tilaajille

Kit­ti­län luot­ta­mus­mie­hiä koskeva pi­dät­tä­mis­pää­tös pysyy voi­mas­sa

Kittilän valtuutettujen pidättäminen luottamustoimista pysyy voimassa, kunnes korkein hallinto-oikeus on antanut päätöksensä itse pääasiassa. Valtiovarainministeriön kesäkuussa 2018 antama Kittilän luottamusmiehiä koskeva pidättämispäätös pysyy näin ollen voimassa KHO:n pääasiassa antamaan ratkaisuun saakka.

Korkein hallinto-oikeus antoi perjantaina välipäätöksen täytäntöönpanoasiassa koskien Kittilän kunnan luottamusmiesten pidättämispäätöstä. Välipäätöksellään korkein hallinto-oikeus hylkäsi valtiovarainministeriön päätöksen täytäntöönpanon keskeyttämistä koskevat hakemukset. Näin ollen hylättiin myös hakemus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen määräämisestä täytäntöönpantavaksi siltä osin kuin päätöksellä on kumottu valtuutettujen pidättäminen luottamustoimistaan.