Työelämä: Tornion Prisman työn­te­ki­jät pitivät mi­nuu­tin mit­tai­sen työn­sei­sauk­sen

Joulukalenteri: Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa päivän luukku tästä

Kirkko tuo­mit­see Län­si­ran­nan alue­lii­tok­set – "yk­si­puo­li­nen pa­les­tii­na­lais­aluei­den liit­tä­mi­nen Is­rae­liin ei johda oi­keu­den­mu­kai­suu­teen ja rau­haan"

Jerusalem on pyhä kaupunki juutalaisille, kristityille ja muslimeille. Israelissa ja palestiinalaisalueilla sijaitsee useita kolmelle uskonnolle tärkeitä historiallisia sekä uskonnollisia kohteita.
Jerusalem on pyhä kaupunki juutalaisille, kristityille ja muslimeille. Israelissa ja palestiinalaisalueilla sijaitsee useita kolmelle uskonnolle tärkeitä historiallisia sekä uskonnollisia kohteita.
Kuva: ABIR SULTAN

Suomen evankelis-luterilainen kirkko ei hyväksy Israelin suunnittelemia Länsirannan alueliitoksia, ilmenee arkkipiispa Tapio Luoman, Kuopion piispa Jari Jolkkosen ja Lapuan piispa Simo Peuran perjantaina kirjoittamasta avoimesta kirjeestä Jordanian ja Pyhän Maan evankelisluterilaisen kirkon piispa Sani Ibrahim Azarille.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu suunnittelee Länsirannan osien liittämistä virallisesti osaksi Israelin valtiota. Alueliitosprosessi on tarkoitus aloittaa heinäkuun alussa.

Kirjeessä piispat ilmaisevat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tuen Jordanian ja Pyhän Maan evankelisluterilaisen kirkon tekemälle rauhantyölle alueella. Kirkko toimii Israelissa, palestiinalaisalueilla ja Jordaniassa.

– Yhdessä teidän kanssanne toivomme ja rukoilemme oikeudenmukaista rauhaa kaikille Pyhällä maalla asuville, eri uskontoja edustaville sisarillemme ja veljillemme, niin juutalaisille, kristityille, muslimeille kuin muita katsomuksia tunnustaville. Yhdessä kirkkonne kanssa rukoilemme, että palestiinalaiset ja israelilaiset voisivat elää turvallisesti naapureina, kirjeessä sanotaan.

Samalla he osoittavat tukensa Euroopan Unionin sitoumukselle tavoitella alueelle kestävää kahden valtion ratkaisua. EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Josep Borrell on lausunut kannanotossaan toukokuun lopussa, ettei EU hyväksy yksipuolisia alueliitoksia.

– Yksipuolinen palestiinalaisalueiden liittäminen Israeliin ei johda oikeudenmukaisuuteen ja rauhaan, vaan suurempaan epäoikeudenmukaisuuteen, kasvaviin jännitteisiin, epävakauteen ja piittaamattomuuteen kansainvälisestä oikeudesta. Siksi emme voi hyväksyä nyt esillä olevia suunnitelmia Länsirannan liittämisestä Israelin osaksi, kirjeessä sanotaan.

Kirkkojen maailmanneuvosto ja Lähi-idän kirkkojen neuvosto lähetti EU:n ulkoministereille toukokuun alussa kirjeen, jossa EU:ta vaadittiin asettamaan sanktioita Israelille, mikäli alueliitokset toteutetaan. Suomen evankelis-luterilainen kirkko yhtyy vaatimukseen avoimessa kirjeessään.

Kuopion hiippakunta on Jordanian ja Pyhän Maan evankelisluterilaisen kirkon ystävyyshiippakunta Suomessa. Lapuan piispa Peura on Kirkkojen maailmanneuvoston keskuskomitean jäsen.