Varoitukset: Met­sä­pa­lo­va­roi­tus on voi­mas­sa koko maassa – avo­tu­len teko va­roi­tuk­sen aikana on kiel­let­tyä

kolumni: Uusiin ta­loi­hin lisää pyö­rä­ti­laa, miten van­hoi­hin? – Si­joi­tus pyö­rä­va­ras­toi­hin voi nostaa talon arvoa

Tilaajille

Kir­joi­tat­ko tärkeät asiat ylös kynällä vai näp­päi­let­kö ne tie­to­ko­neel­la tai pu­he­li­mel­la? – Väitös: Ai­kui­sel­le läppäri on nopea väline, mutta kynä on parempi

Perjantaina väittelevä Satu-Maarit Frangou tutki, kuinka hyvin ihminen muistaa käsinkirjoitetun ja eri laitteilla kirjoitetun tekstin.

Haastattelen Satu-Maarit Frangou'ta Lapin yliopiston kahvilassa, ja kirjoitan kynällä muistiinpanoja lehtiöön. Pitäisikö sittenkin käyttää tietokonetta? Tai tablettitietokonetta, ehkä jopa älypuhelinta?

Kasvatustieteen maisteri Frangou on tutkinut eri kirjoitustapojen vaikutusta muistamiseen. Hän väittelee aiheesta perjantaina Lapin yliopistolla.