siitepöly: Koivun sii­te­pö­ly vaivaa jo La­pis­sa­kin, mutta voi­mak­kain vaihe on vielä edessä

Tilaajille

Kir­jas­to­jen kiin­ni­olot jat­ku­vat tou­ko­kuul­le – lai­no­jen erä­päi­viä on pi­den­net­ty ke­sä­kuun alkuun

Verkkokirjasto on käytössä myös sulun aikana.

Kaikkien Lapin yleisten kirjastojen kiinniolo jatkuu Valtioneuvoston määräyksen mukaisesti 13. toukokuuta saakka. Poikkeustilanne koskee myös kirjastoautoja ja omatoimikirjastoja, jotka ovat myös kiinni.

Asiakkaiden lainojen eräpäiviä on jatkettu 1. kesäkuuta saakka. Näin kirjastot varmistavat, ettei asiakkaille aiheudu poikkeustilanteen vuoksi ylimääräistä haittaa tai maksuja. Mikäli kirjastojen kiinniolot vielä jatkuvat, eräpäiviä siirretään jälleen eteenpäin.