pääkirjoitus: Val­mius­la­kia on muu­tet­ta­va niin, että se mah­dol­lis­taa hyb­ri­di­pa­ko­lais­ten py­säyt­tä­mi­sen rajalle – EU-tuo­miois­tuin sa­no­koon asiassa vii­mei­sen sanan

Kevättulvat: Lapin ke­vät­tul­vat jää­mäs­sä pie­nek­si tänä vuonna – Katso vi­deol­ta, miten vuoden 2020 suur­tul­va eteni Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Tilaajille

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Kahden kir­jai­li­jan kuu­mot­ta­va keitos

Kyseessä on kirjoituskilpailun voittajadekkari.

A.M. Ollikainen: Kontti. Otava, 2021. 304 sivua.

Mitä syntyy, kun Pessi ja Illusia saavat lapsen? Syntyy A.M. Ollikainen ja Kontti.