Virusmuunnos: Hal­li­tus kieltää maa­han­tu­lon seit­se­mäs­tä ete­läi­sen Afrikan maasta – Suomen kan­sa­lai­set ja Suo­mes­sa va­ki­nai­ses­ti asuvat saavat aina palata

Maanjäristykset: Utsjoen tä­räh­te­lyt var­mis­tui­vat maan­jä­ris­tyk­sek­si –  jä­ris­tys­kes­kus oli Norjan puo­lel­la 13,6 ki­lo­met­rin sy­vyy­des­sä

Äänestys: Mikä on Sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Kil­pis­jär­ven tont­ti­kau­pat he­rät­tä­vät ih­me­tys­tä

Kirjoittaja hämmästelee Kilpisjärven tonttipolitiikkaa.
Kirjoittaja hämmästelee Kilpisjärven tonttipolitiikkaa.
Kuva: Iiro Kerkelä

Enontekiön Kilpisjärvellä on pulaa niin vuokra-asunnoista kuin omakotitonteistakin. Tonttien kaavamääräykset ovat vuosien saatossa vääristyneet. Pientalotonteille on rakennettu vapaa-ajanasuntoja, joihinkin jopa lyhytaikaiseen majoitukseen tarkoitettuja majoitustiloja.

Kevään 2021 aikana asuntopula nousi kiivaasti esille. Kunnalla ei ole tarjota vuokra-asuntoja eikä tontteja omakotirakentamiseen. Kunnan kaavoitusinsinööri toi esille mahdollisuuden kaavamuutokseen, jonka ansiosta kylään saataisiin pikaisella aikataululla neljä omakotitonttia helpottamaan ylikuumennutta tonttipulaa.