kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Kil­pai­lu­vi­ran­omai­nen esittää Me­hi­läi­sen ja Pih­la­ja­lin­nan yri­tys­kau­pan kiel­tä­mis­tä – Alan jär­jes­töl­le kielto tuli yl­lä­tyk­se­nä

Yrityskaupan kieltäminen on harvinaista. Kieltoesitys on Suomessa viides kautta aikojen.

Kilpailuviranomaisen selvitysten mukaan ehiläisen ja Pihlajalinnan välinen yrityskauppa vähentäisi merkittävästi kilpailua terveyspalveluiden markkinoilla.
Kilpailuviranomaisen selvitysten mukaan ehiläisen ja Pihlajalinnan välinen yrityskauppa vähentäisi merkittävästi kilpailua terveyspalveluiden markkinoilla.
Kuva: LAURA TALVITIE

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on antanut markkinaoikeudelle harvinaisen kieltoesityksen yrityskaupasta. Esitys koskee Mehiläisen ja Pihlajalinnan välistä yrityskauppaa. KKV:n selvitysten mukaan yrityskauppa vähentäisi merkittävästi kilpailua terveyspalveluiden markkinoilla. KKV kertoi tiistaina asiasta tiedotteessaan.

– Pihlajalinnalle oli yllättävää, että KKV on päätynyt arvioimaan markkinoita ja Mehiläisen ehdottamaa laajaa toimenpidepakettia nyt esittämällään tavalla ja tekemään kieltoesityksen markkinaoikeudelle, sanoo Pihlajalinnan toimitusjohtaja Joni Aaltonen yhtiön tiedotteessa.

– Olemme edelleen sitoutuneet ostotarjoukseen yhdistymissopimuksen mukaisesti, mutta valmistaudumme kaikkiin vaihtoehtoihin.

Mehiläinen ja Pihlajalinna tiedottivat viime vuoden marraskuussa allekirjoittaneensa yhdistymissopimuksen, jonka mukaan Mehiläinen sitoutui tekemään käteisostotarjouksen kaikista Pihlajalinnan liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista.

Mehiläisen toimitusjohtaja Janne-Olli Järvenpää kutsuu KKV:n päätöstä valitettavaksi yhtiön tiedotteessa.

– Uskomme, että Mehiläisen tutkintaprosessin aikana tarjoamat sitoumukset olivat laajuudeltaan kattavia ja ottivat huomioon kaikki KKV:n esiin tuomat kilpailuhuolet. Perehdymme nyt yksityiskohtaisesti KKV:n esitykseen ja päätämme sen jälkeen, konsultoituamme Pihlajalinnaa, parhaasta tavasta edetä asiassa, Järvenpää sanoo.

Kieltäminen harvinaista

Yrityskaupan kieltäminen on harvinaista. Yrityskauppojen valvontaa on Suomessa harjoitettu vuodesta 1998 lähtien, ja tuore kieltoesitys on viides kautta aikojen.

– Yllätys oli siltä osin, että tuli kokonaiskielto. Se, että jotain rajauksia olisi tullut, sitä osasin ehkä odottaa, sanoo Lääkäripalveluyritysten yhdistyksen (Lpy) toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

Lääkäripalveluyritysten yhdistykseen kuuluu noin 40 yksityistä lääkäri-, hammaslääkäri-, sairaala- sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelutoimintaa harjoittaa jäsenyritystä.

– Olisihan siitä tullut iso ja merkittävä toimija, kyllähän se on myönnettävä, mutta en olisi odottanut että tulee täyskieltoesitys.

Partanen sanoo odottaneensa, että KKV olisi asettanut kaupan ehdoksi esimerkiksi joitain maantieteellisiä rajauksia. Vuonna 2016 KKV hyväksyi Keskon ja Lähikaupan yrityskaupan sillä ehdolla, että Ruokakesko myy kilpailijoilleen 60 Suomen Lähikaupan myymälää. Partanen sanoo arvelleensa, että Mehiläisen ja Pihlajalinnan väliselle yrityskaupalle olisi voitu asettaa samankaltaisia velvoitteita.

Suomen terveyspalvelumarkkinoilla kolme suurinta valtakunnallista toimijaa ovat Mehiläinen, Pihlajalinna ja Terveystalo. KKV perustelee tiedotteessaan, että yrityskaupan jälkeen markkinoille jäisi vain kaksi valtakunnallista terveyspalveluyritystä, mikä voisi johtaa hintojen huomattavaan nousuun.

– Se, että pelkästään yksi yrityskauppa, vaikka onkin alalla merkittävä, suoraan johtaisi hintojen nousuun, siihen en oikein usko. Kilpailu on aika kovaa, ja julkinen puoli myös on siellä kilpailukentällä kirittämässä, Partanen sanoo.

Lopullisen päätöksen asiasta tekee markkinaoikeus. Sen on annettava ratkaisunsa kolmen kuukauden kuluessa esityksen tekemisestä. Markkinaoikeus voi kieltää yrityskaupan KKV:n esityksen mukaisesti tai hyväksyä kaupan sellaisenaan tai asettaa ehtoja sen toteuttamiselle.